ایجاد میادین جدید برای بهبود عبور ومرور در شهر مهریز

ایجاد میادین جدید برای بهبود عبور ومرور در شهر مهریز


  ایجاد میدادین جدید برای بهبود عبور ومرور   در شهر مهریز با هدف رفع مشکلات ترافیکی در مناطق مختلف شهر و بهبود عبورومرور ،میادین جدیدی در شهر مهریز احداث می گردد. مهندس علیرضا ابویی شهردار مهریز با بیان این مطلب گفت :برای نمونه لچکی ورودی شهرک شهید رجایی به شکلی طراحی شده است که وسائط نقلیه و عابرین را در نحوه ورود به خیابانهای آیت ا...کاشانی وشهرک شهید رجایی دچار سردرگمی می نماید که به همین دلیل تاکنون تصادفهای زیادی در این مکان به وقوع پیوسته است . شهردار مهریز ادامه داد: درهمین زمینه طرح تقاطع خیابان رسالت به بلوار آیت ا...خاتمی و طرح ابتدای جاده غربالبیز تهیه و به تصویب دفتر فنی استانداری رسیده است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می گردد. همچنین مهندس احمد زارع استهریج مسئول عمران شهری شهرداری در همین زمینه گفت : با توجه به اینکه طرحهای مذکورعمدتا"نیاز به تملک و آزادسازی ندارند هزینه زیادی را در بر نخواهند داشت ضمن اینکه تعدادی طرح ترافیکی دیگر جهت اجراء در مناطق مختلف شهر در دست تهیه و بررسی است که بعد از تصویب به اطلاع همشهریان عزیز خواهد رسید
ایجاد میادین جدید برای بهبود عبور ومرور در شهر مهریز

  ایجاد میدادین جدید برای بهبود عبور ومرور  در شهر مهریز

با هدف رفع مشکلات ترافیکی در مناطق مختلف شهر و بهبود عبورومرور ،میادین جدیدی در شهر مهریز احداث می گردد.
مهندس علیرضا ابویی شهردار مهریز با بیان این مطلب گفت :برای نمونه لچکی ورودی شهرک شهید رجایی به شکلی طراحی شده است که وسائط نقلیه و عابرین را در نحوه ورود به خیابانهای آیت ا...کاشانی وشهرک شهید رجایی دچار سردرگمی می نماید که به همین دلیل تاکنون تصادفهای زیادی در این مکان به وقوع پیوسته است .
شهردار مهریز ادامه داد: درهمین زمینه طرح تقاطع خیابان رسالت به بلوار آیت ا...خاتمی و طرح ابتدای جاده غربالبیز تهیه و به تصویب دفتر فنی استانداری رسیده است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می گردد.
همچنین مهندس احمد زارع استهریج مسئول عمران شهری شهرداری در همین زمینه گفت : با توجه به اینکه طرحهای مذکورعمدتا"نیاز به تملک و آزادسازی ندارند هزینه زیادی را در بر نخواهند داشت ضمن اینکه تعدادی طرح ترافیکی دیگر جهت اجراء در مناطق مختلف شهر در دست تهیه و بررسی است که بعد از تصویب به اطلاع همشهریان عزیز خواهد رسید

آدرس کوتاه :