آگهی استخدام پیمانی دستگاه های اجرایی استان یزد

آگهی استخدام پیمانی دستگاه های اجرایی استان یزد


بسمه تعالی استانداری یزد   استخدام پیمانی دستگاه های اجرایی استان یزد   استانداري يزد براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از محل سهميه هاي استخدامي نامه شماره 50024/200 مورخ 1/10/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد51 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي ،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني، به شرح ذيل استخدام مي نمايد.     مشاهده آگهی استخدام             توجه مهم: قبل از شروع ثبت نام، متن آگهی استخدام و شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از حایز شرایط بودن و با توجه به جداول مربوط به هر یک از دستگاه ها نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. بدیهی است در صورتی که داوطلب فاقد هر یک از شرایط مندرج در آگهی باشد ، در هر مرحله ، از ادامه فرایند آزمون استخدامی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.    نکات ضروری برای ثبت نام: ثبت نام از داوطلبان واجد شرايط صرفاً از طريق سايت و به صورت اينترنتي انجام مي شود و در اين مرحله نيازي به ارسال مدارك نيست. هر متقاضی مي تواند صرفاً داوطلب يك رشته شغلي مورد نياز و در يك دستگاه اجرايي و با تعيين محل جغرافيايي خدمت و بر اساس شرايط احراز آن باشد. 1-تكميل فرم تقاضاي استخدام در سايت ثبت نام از تاريخ25/12/1389 لغايت20/1/1390 می باشد. 2-ارسال عکس: متقاضان باید عکس پرسنلی 3 * 4 خود را  با فرمت jpg و حجم حداکثر 100 کیلو بایت اسکن نموده و آن را در قسمت مربوطه در سایت وارد کنند. 3-واريز وجه به مبلغ 50000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز هزينه معاف مي باشند) و اطلاعات فيش واريزي و کد شعبه بانک مربوطه را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد کنند.     تذکر مهم:ثبت نام داوطلب هنگامی تکمیل شده است که شماره رهگیری توسط سیستم اعلام گردد.داوطلب باید نسخه چاپی از فرم ثبت نام و شماره رهگیری را برای مراجعات بعدی ، دریافت کارت و شرکت در جلسه آزمون نگهداری نماید.   تاریخ و نحوه برگزاری آزمون: کارت ورود به جلسه داوطلبان  از طریق سایت ثبت نام و با ارایه شماره ملی و کد رهگیری داوطلب قابل دریافت بوده و تاریخ و محل اجرای آزمون روی کارت ورود به جلسه قید خواهد شد.       ورودبه فرم ثبتنام
آگهی استخدام پیمانی دستگاه های اجرایی استان یزد
بسمه تعالی
استانداری یزد
 
استخدام پیمانی دستگاه های اجرایی استان یزد
 
استانداري يزد براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از محل سهميه هاي استخدامي نامه شماره 50024/200 مورخ 1/10/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد51 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي ،مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني، به شرح ذيل استخدام مي نمايد.
 
 

 

 

 
 
 
 
توجه مهم:
قبل از شروع ثبت نام، متن آگهی استخدام و شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از حایز شرایط بودن و با توجه به جداول مربوط به هر یک از دستگاه ها نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. بدیهی است در صورتی که داوطلب فاقد هر یک از شرایط مندرج در آگهی باشد ، در هر مرحله ، از ادامه فرایند آزمون استخدامی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.
 
 نکات ضروری برای ثبت نام:
ثبت نام از داوطلبان واجد شرايط صرفاً از طريق سايت و به صورت اينترنتي انجام مي شود و در اين مرحله نيازي به ارسال مدارك نيست.
هر متقاضی مي تواند صرفاً داوطلب يك رشته شغلي مورد نياز و در يك دستگاه اجرايي و با تعيين محل جغرافيايي خدمت و بر اساس شرايط احراز آن باشد.
1-تكميل فرم تقاضاي استخدام در سايت ثبت نام از تاريخ25/12/1389 لغايت20/1/1390 می باشد.
2-ارسال عکس: متقاضان باید عکس پرسنلی 3*4 خود را  با فرمت jpg و حجم حداکثر 100 کیلو بایت اسکن نموده و آن را در قسمت مربوطه در سایت وارد کنند.
3-واريز وجه به مبلغ 50000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز هزينه معاف مي باشند) و اطلاعات فيش واريزي و کد شعبه بانک مربوطه را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد کنند.
 
 
تذکر مهم:ثبت نام داوطلب هنگامی تکمیل شده است که شماره رهگیری توسط سیستم اعلام گردد.داوطلب باید نسخه چاپی از فرم ثبت نام و شماره رهگیری را برای مراجعات بعدی ، دریافت کارت و شرکت در جلسه آزمون نگهداری نماید.
 
تاریخ و نحوه برگزاری آزمون:
کارت ورود به جلسه داوطلبان  از طریق سایت ثبت نام و با ارایه شماره ملی و کد رهگیری داوطلب قابل دریافت بوده و تاریخ و محل اجرای آزمون روی کارت ورود به جلسه قید خواهد شد.
 
 
 
آدرس کوتاه :