اولین کاروان دانش آموزان مهریز به راهیان نور اعزام شدند

اولین کاروان دانش آموزان مهریز به راهیان نور اعزام شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با بدرقه فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز 240 نفر از دانش آموزان دختر دوم دبیرستان در قالب شش اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام شدند . در دومین مرحله نیز بهمن ماه  250 نفر از دانش آموزان پسر راهی مناطق جنوب کشور خواهند شد. سرهنگ محمدرضا دهقان دهنوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز اجرای عملی دروس آمادگی دفاعی در مناطق عملیاتی طبق توافق و قرارداد سپاه و آموزش و پرورش، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس، ترویج روحیه ایثار و شجاعت و شهامت و باور این امر در ذهن نوجوانان و جوانان مخصوصا دانش‌آموزان که نقطه امید و سکوی مدیریت کشور خواهند بود، را از اهداف اعزام راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق جنگی برشمرد.  
اولین کاروان دانش آموزان مهریز به راهیان نور اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با بدرقه فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز 240 نفر از دانش آموزان دختر دوم دبیرستان در قالب شش اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام شدند .
در دومین مرحله نیز بهمن ماه  250 نفر از دانش آموزان پسر راهی مناطق جنوب کشور خواهند شد.
سرهنگ محمدرضا دهقان دهنوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز اجرای عملی دروس آمادگی دفاعی در مناطق عملیاتی طبق توافق و قرارداد سپاه و آموزش و پرورش، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس، ترویج روحیه ایثار و شجاعت و شهامت و باور این امر در ذهن نوجوانان و جوانان مخصوصا دانش‌آموزان که نقطه امید و سکوی مدیریت کشور خواهند بود، را از اهداف اعزام راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق جنگی برشمرد.

 

آدرس کوتاه :