اولین نشست فرماندار مهریز با مشاوران خود در امور ایثارگران

اولین نشست فرماندار مهریز با مشاوران خود در امور ایثارگران


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور نصیری رئیس این اداره برگزار شد با مشاوران خود در امور ایثارگران به بررسی مشکلات و راه کارهای ساماندهی امور ایثارگران پرداخت. فرماندار مهریز در این نشست به توجیه مشاوران خود در امور ایثارگران و تبیین نقش و وظایف آنها پرداخت.  موضوعات مطرح شده در این نشست ها پس از بررسی و ارائه نظرات مشاوران به شورای هماهنگی امور ایثارگران شهرستان ارسال و در آنجا تصمیمات نهایی در خصوص این موضوعات انجام و پس از بررسی اعضای شورا به تصویب خواهد رسید. در پایان نیز مقرر شد جلسات بعدی بصورت دو جلسه در ماه برگزار شود . گفتني است شهرستان مهريز داراي 313 شهيد ، و  150 نفر جانباز 25 درصد به بالا  ، 450 نفر جانباز زير 25 درصد و 30 نفر آزاده در بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان داراي پرونده مي باشند.
اولین نشست فرماندار مهریز با مشاوران خود در امور ایثارگران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور نصیری رئیس این اداره برگزار شد با مشاوران خود در امور ایثارگران به بررسی مشکلات و راه کارهای ساماندهی امور ایثارگران پرداخت.

فرماندار مهریز در این نشست به توجیه مشاوران خود در امور ایثارگران و تبیین نقش و وظایف آنها پرداخت.

 موضوعات مطرح شده در این نشست ها پس از بررسی و ارائه نظرات مشاوران به شورای هماهنگی امور ایثارگران شهرستان ارسال و در آنجا تصمیمات نهایی در خصوص این موضوعات انجام و پس از بررسی اعضای شورا به تصویب خواهد رسید.

در پایان نیز مقرر شد جلسات بعدی بصورت دو جلسه در ماه برگزار شود .
گفتني است شهرستان مهريز داراي 313 شهيد ، و  150 نفر جانباز 25 درصد به بالا  ، 450 نفر جانباز زير 25 درصد و 30 نفر آزاده در بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان داراي پرونده مي باشند.

آدرس کوتاه :