اولین شماره نشریه الکترونیکی همکاران (ویژه مهریز) منتشر شد.


انتشار اولین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران (ویژه مهریز)

به گزارش روابط عمویم فرمانداری شهرستان مهریز ، اولین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران ویژه شهرستان مهریز با هدف اطلاع رسانی اخبار فرمانداری مهریز منتشر شد.

جهت دانلود اولین شماره هفته نامه الکترونیکی همکاران یزد روی لینک زیر کلیک نمائید.

هفته نامه الکترونیکی همکاران
آدرس کوتاه :