اولین باران پاییزی در مهریز باریدن گرفت/ آمار بارندگی در مهریز 14.6 میلی متر

اولین باران پاییزی در مهریز باریدن گرفت/ آمار بارندگی در مهریز 14.6 میلی متر


بالاخره انتظار طولانی مدت زمین تشنه به سر آمد و در شصت و یکمین روز پاییز  بغض آسمان شکست و شهرستان مهریز مملو از باران رحمت الهی شد. بارش باران پاییزی از دیشب ساعت 18:30 در شهر مهریز آغاز شد و به تناوب تا ساعات پایانی شب ادامه داشت امروز صبح نیز از ساعت 10 دوباره باران شدت گرفت و همچنان ادامه دارد ، این بارش پاییزی جلابخش قلوب جرم گرفته و مکدر ما  شد و زیبایی و لطافت خاصی را به شهرمان بخشید. در 24 ساعت گذشته گل افشان و منشاد با  25 میلی متر، سر و ارنان با 22.4  میلی متر بیشترین آمار بارندگی و  دهستان بهادران با  1.5 میلی متر کمترین آمار بارندگی را به خود اختصاص دادند.  در مرکز شهر مهریز نیز آمار بارندگی  14.6 میلی متر گزارش شده است. بی شک باران امروز شادی و شکر گزاری کشاورزان بخوصوص زعفران کاران را به همراه خواهد داشت که از ابتدای سال زراعی جاری منتظر رحمت الهی بوده اند و هم اکنون هم منتظر آخرین آبیاری زمین های زعفران، قبل برداشت هستند. این اتفاق خوشایند را در اولین روز از آذرماه به فال نیک گرفته و امیدواریم شروعی باشد برای یک سال پر بارش و کشیدن خط بطلان بر سایه شوم خشکسالی که سال ها ست بر منطقه ما احاطه دارد.
اولین باران پاییزی در مهریز باریدن گرفت/ آمار بارندگی در مهریز 14.6 میلی متر

بالاخره انتظار طولانی مدت زمین تشنه به سر آمد و در شصت و یکمین روز پاییز  بغض آسمان شکست و شهرستان مهریز مملو از باران رحمت الهی شد.
بارش باران پاییزی از دیشب ساعت 18:30 در شهر مهریز آغاز شد و به تناوب تا ساعات پایانی شب ادامه داشت امروز صبح نیز از ساعت 10 دوباره باران شدت گرفت و همچنان ادامه دارد ،
این بارش پاییزی جلابخش قلوب جرم گرفته و مکدر ما  شد و زیبایی و لطافت خاصی را به شهرمان بخشید.
در 24 ساعت گذشته گل افشان و منشاد با  25 میلی متر، سر و ارنان با 22.4  میلی متر بیشترین آمار بارندگی و  دهستان بهادران با  1.5 میلی متر کمترین آمار بارندگی را به خود اختصاص دادند.  در مرکز شهر مهریز نیز آمار بارندگی  14.6 میلی متر گزارش شده است.
بی شک باران امروز شادی و شکر گزاری کشاورزان بخوصوص زعفران کاران را به همراه خواهد داشت که از ابتدای سال زراعی جاری منتظر رحمت الهی بوده اند و هم اکنون هم منتظر آخرین آبیاری زمین های زعفران، قبل برداشت هستند.
این اتفاق خوشایند را در اولین روز از آذرماه به فال نیک گرفته و امیدواریم شروعی باشد برای یک سال پر بارش و کشیدن خط بطلان بر سایه شوم خشکسالی که سال ها ست بر منطقه ما احاطه دارد.

آدرس کوتاه :