اولين همايش و کارکاه آشنايي با " نانو تکنولوژي " در مهریز

اولين همايش و کارکاه آشنايي با " نانو تکنولوژي " در مهریز


اولين همايش و کارکاه آشنايي با " نانو تکنولوژي " با حضور 200 نفر از دانشجويان پيام نور شهرستان مهريز در اين مرکز برگزار شد.
اولين همايش و کارکاه آشنايي با " نانو تکنولوژي " در مهریز
در اين همايش که از طرف انجمن علمي دانشجويي پيام نور برکزار شد دانشجويان با موضوع نانو و نحوه کاربرد و استفاده آن در علوم و رشته هاي مختلف آشنا شدند.
قرائت چندين مقاله و سخنراني پيرامون موضوع علم نانو و کاربردهاي متنوع و نقش آنها از ديگر بخش هاي همايش بود.

آدرس کوتاه :