انجمن کتابخانه های عمومی مهریز تشکیل شد

انجمن کتابخانه های عمومی مهریز تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهمترین مشکلات و مسائل مربوط به کتابخانه های عمومی مهریز در جلسه ای با حضور علائی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، فرماندار مهریز و دیگر اعضای انجمن کتابخانه های عمومی بحث و بررسی شد. ارائه پرداخت نیم درصد درآمدهای شهرداری به کتابخانه ها، بررسی مشکلات کتابخانه های بقیه الله و پیگیری اختصاص زمینی برای کتابخانه مرکزی شهرستان از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. علائی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این جلسه بر افزایش سرانه مطالعه زنان خانه دار استان و شهرستان تاکید و فرهنگ سازی آن را امری ضروری دانست. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز هم از رئیس و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهریز به خاطر افزایش ساعت کار کتابخانه ها در ایام نزدیک به کنکور سراسری و امتحانات پایان سال دانشگاه ها و مدارس قدردانی کرد.
انجمن کتابخانه های عمومی مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهمترین مشکلات و مسائل مربوط به کتابخانه های عمومی مهریز در جلسه ای با حضور علائی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، فرماندار مهریز و دیگر اعضای انجمن کتابخانه های عمومی بحث و بررسی شد.
ارائه پرداخت نیم درصد درآمدهای شهرداری به کتابخانه ها، بررسی مشکلات کتابخانه های بقیه الله و پیگیری اختصاص زمینی برای کتابخانه مرکزی شهرستان از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
علائی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این جلسه بر افزایش سرانه مطالعه زنان خانه دار استان و شهرستان تاکید و فرهنگ سازی آن را امری ضروری دانست.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز هم از رئیس و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهریز به خاطر افزایش ساعت کار کتابخانه ها در ایام نزدیک به کنکور سراسری و امتحانات پایان سال دانشگاه ها و مدارس قدردانی کرد.

آدرس کوتاه :