انجمن خوشنويسان مهریز شورایی شد

انجمن خوشنويسان مهریز شورایی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با توجه به پتانسيل هنر خوشنويسي در مهریز و همچنين دارا بودن شرايط شورايي شدن ، انجمن خوشنويسان اين شهرستان طی جلسه ای با حضور محمدرضا امامي مسئول انجمن خوشنويسان استان يزد و نماینده انجمن خوشنویسان ایران به سطح بالاتر ارتقاء یافت و شورايي شد. در اين جلسه با نظارت آقای امامي نماینده انجمن خوشنويسان، ابتدا هيات رئيسه با اكثريت آرا تعيين شد كه بی بی معظمه حيدري به عنوان رئيس شورا، فاطمه زارع زاده به عنوان منشي و همچنين رضا دهقان به عنوان ناظر انتخاب شدند. سپس راي گيري اعضاي شوراي انجمن آغاز و با اعلام نتايج زير، افراد با مسئوليت جديد خود در انجمن آشنا شدند: بدين ترتيب فاطمه زارع زاده و رضا دهقان به عنوان اعضاي اصلي شورا و همچنين غلامحسین دهقان به عنوان عضو علي البدل وبی بی معظمه حیدری به عنوان بازرس شورا معرفي ، و همچنين علی فلاح براي سمت عضو مجمع نمايندگان نيز اكثريت آرا را كسب كرد. طبق قوانین انجمن خوشنویسان نماینده ای نیز از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت انتصابی در شورای انجمن حضور خواهد داشت. در پايان نيز محمدرضا امامي با تشكر از زحمات هنرمندان خوشنويس مهریز ، ضمن آرزوي موفقيت و بهروزي برای آنان تبدیل انجمن به شورايي و سمت هاي جديد اعضا را تبريك گفت. وی اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد پیشرفت های بهتری در زمینه خوشنویسی در شهرستان مهریز باشیم وی همچنین با اشاره به مستقل شدن انجمن خوشنویسان مهریز خواستار تداوم همکاری انجمن خوشنویسان یزد ومهریز شد. شايان ذكر است انجمن خوشنويسان مهریز از سال 73 توسط استادان نخجوان ، باغ بهشتی ، خرم روز و فلاح در زمینه آموزش خوشنویسی فعال بوده است.
انجمن خوشنويسان مهریز شورایی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با توجه به پتانسيل هنر خوشنويسي در مهریز و همچنين دارا بودن شرايط شورايي شدن ، انجمن خوشنويسان اين شهرستان طی جلسه ای با حضور محمدرضا امامي مسئول انجمن خوشنويسان استان يزد و نماینده انجمن خوشنویسان ایران به سطح بالاتر ارتقاء یافت و شورايي شد.
در اين جلسه با نظارت آقای امامي نماینده انجمن خوشنويسان، ابتدا هيات رئيسه با اكثريت آرا تعيين شد كه بی بی معظمه حيدري به عنوان رئيس شورا، فاطمه زارع زاده به عنوان منشي و همچنين رضا دهقان به عنوان ناظر انتخاب شدند.
سپس راي گيري اعضاي شوراي انجمن آغاز و با اعلام نتايج زير، افراد با مسئوليت جديد خود در انجمن آشنا شدند:
بدين ترتيب فاطمه زارع زاده و رضا دهقان به عنوان اعضاي اصلي شورا و همچنين غلامحسین دهقان به عنوان عضو علي البدل وبی بی معظمه حیدری به عنوان بازرس شورا معرفي ، و همچنين علی فلاح براي سمت عضو مجمع نمايندگان نيز اكثريت آرا را كسب كرد.
طبق قوانین انجمن خوشنویسان نماینده ای نیز از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت انتصابی در شورای انجمن حضور خواهد داشت.
در پايان نيز محمدرضا امامي با تشكر از زحمات هنرمندان خوشنويس مهریز ، ضمن آرزوي موفقيت و بهروزي برای آنان تبدیل انجمن به شورايي و سمت هاي جديد اعضا را تبريك گفت.
وی اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد پیشرفت های بهتری در زمینه خوشنویسی در شهرستان مهریز باشیم وی همچنین با اشاره به مستقل شدن انجمن خوشنویسان مهریز خواستار تداوم همکاری انجمن خوشنویسان یزد ومهریز شد.
شايان ذكر است انجمن خوشنويسان مهریز از سال 73 توسط استادان نخجوان ، باغ بهشتی ، خرم روز و فلاح در زمینه آموزش خوشنویسی فعال بوده است.

آدرس کوتاه :