انتصاب فرماندار مهریز به عنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان

انتصاب فرماندار مهریز به عنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان


طي حكمي از سوي مصطفي محمدنجار وزير كشور
انتصاب فرماندار مهریز به عنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز طي حكمي از سوي مصطفي محمدنجار وزير كشور بعنوان رييس شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهریز انتخاب و منصوب شد.
در اين حكم  که به منظور توسعه و ارتقاي فعاليت‌هاي همه‌ جانبه در امر مبارزه با موادمخدر در اجراي سياست‌هاي ابلاغي جديد ستاد صادر شده است وزير كشور ضمن اشاره به مراتب تعهد، درايت و تجارب ارزنده مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در زمينه هاي مختلف مديريتي، اهتمام و تلاش در جهت تحقق اموری چون :
 برگزاري منظم و دقيق جلسات شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي عضو و مرتبط و انجام اقدامات موثر در زمينه هاي مقابله با عرضه، پيشگيري و درمان با بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي موجود در شهرستان در حوزه هاي انساني و پشتيباني در قالب برنامه هاي ابلاغي از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان را مورد تاکید قرار داده است.

آدرس کوتاه :