آموزش و پرورش

آموزش و پرورش


مدارس طرح تخریب و بازسازی   دبیرستان آیت ا... کاشانی : مساحت زیربنا : 2100 متر مربع تعداد کلاس 12 عدد سال شروع : 1385 مبلغ هزینه شده : 470.000.000 ریال سال خاتمه : 1387   دبستان طوسی مساحت زیربنا : 1670 متر مربع تعداد کلاس : 10 عدد سال شروع : 1386 مبلغ هزینه شده : 3.500.000.000 ریال پیشرفت : 70 درصد   دبیرستان امام خمینی مساحت زیربنا : 1720 مترمربع تعداد کلاس : 80 عدد سال شروع : 1386 مبلغ هزینه شده : 2.000.000.000 ریال   پروژه های خیّری خوابگاه مطهره مساحت زیربنا : 1054 مترمربع تعداد اتاق : 8 عدد سال شروع : 1384 مبلغ هزینه شده : 1.500.000.000 ریال درصد پیشرفت : 85 درصد عنوان پروژه : خیری و تعهدات سفر   دبستان صادقی : مساحت زیربنا : 500 متر مربع تعداد کلاس : 5 عدد سال شروع : 1384 مبلغ هزینه شده : 1.200.000.000 ریال پیشرفت : 90 درصد عنوان پروژه : خیری و تعهدات سفر   دبستان محبوبی مساحت زیربنا : 1600 متر مربع تعداد کلاس : 10 عدد سال شروع : 1386 مبلغ هزینه شده : 450.000.000 ریال پیشرفت : 25 درصد   دبستان محبوبیان مساحت زیربنا : 1550 متر مربع تعداد کلاس : 8 عدد سال شروع : 1386 مبلغ هزینه شده : 500.000.000 ریال پیشرفت : 30 درصد   سالن ورزشی حاج حسن زارع مساحت زیربنا : 1200 مترمربع سال شروع : 1387 مبلغ هزینه : 500.000.000 ریال پیشرفت : 45 درصد   پروژه های نیمه تمام سالن ورزشی امام رضا(ع) مخصوص خواهران مساحت زیربنا : 2100 مترمربع سال شروع : 1379 مبلغ هزینه شده : 1.700.000.000 ریال پیشرفت : 90 درصد عنوان پروژه : استانی   آموزشکده فنی مساحت زیربنا : 2100 مترمربع سال شروع : 1387 مبلغ هزینه شده : 1.750.000.000 ریال عنوان پروژه ، خیری و تعهدات ریاست جمهوری   سالن ورزشی فاطمیه مساحت زیربنا : 700 مترمربع سال شروع : 1384 مبلغ هزینه شده : 700.000.000 ریال پیشرفت : 60 درصد عنوان پروژه : مشارکتی   سالن ورزشی معلم مساحت زیربنا : 900 مترمربع سال شروع : 1386 مبلغ هزینه شده : 250.000.000 ریال درصد پیشرفت : 25 درصد   کانون شهید کشاورزی مساحت زیربنا : 1710 متر مربع تعداد کلاس : 8 کلاس سال شروع : 1387 مبلغ هزینه شده : 1.200.000.000 ریال پیشرفت : 40 درصد عنوان پروژه : تعهدات ریاست جمهوری   پروژه های تمام شده : دبیرستان زارعیان مساحت زیربنا : 1150 متر مربع تعداد کلاس : 7 عدد سال شروع : 1385 مبلغ هزینه شده : 2.500.000.000 ریال سال خاتمه : 1387 عنوان پروژه : خیری و استانی     نمازخانه دبیرستان خاتم الانبیاء(ص) مساحت زیربنا : 320 متر مربع سال شروع : 1384 مبلغ هزینه شده : 750.000.000ریال سال خاتمه : 1386 عنوان پروژه : استانی   کارگاه آموزشی هنرستان ام البنین مساحت زیربنا : 440 متر مربع سال شروع : 1385 مبلغ هزینه شده : 600.000.000 ریال سال خاتمه : 1387 عنوان پروژه : استانی      
آموزش و پرورش

مدارس طرح تخریب و بازسازی

 

دبیرستان آیت ا... کاشانی :

مساحت زیربنا : 2100 متر مربع

تعداد کلاس 12 عدد

سال شروع : 1385

مبلغ هزینه شده : 470.000.000 ریال

سال خاتمه : 1387

 

دبستان طوسی

مساحت زیربنا : 1670 متر مربع

تعداد کلاس : 10 عدد

سال شروع : 1386

مبلغ هزینه شده : 3.500.000.000 ریال

پیشرفت : 70 درصد

 

دبیرستان امام خمینی

مساحت زیربنا : 1720 مترمربع

تعداد کلاس : 80 عدد

سال شروع : 1386

مبلغ هزینه شده : 2.000.000.000 ریال

 

پروژه های خیّری

خوابگاه مطهره

مساحت زیربنا : 1054 مترمربع

تعداد اتاق : 8 عدد

سال شروع : 1384

مبلغ هزینه شده : 1.500.000.000 ریال

درصد پیشرفت : 85 درصد

عنوان پروژه : خیری و تعهدات سفر

 

دبستان صادقی :

مساحت زیربنا : 500 متر مربع

تعداد کلاس : 5 عدد

سال شروع : 1384

مبلغ هزینه شده : 1.200.000.000 ریال

پیشرفت : 90 درصد

عنوان پروژه : خیری و تعهدات سفر

 

دبستان محبوبی

مساحت زیربنا : 1600 متر مربع

تعداد کلاس : 10 عدد

سال شروع : 1386

مبلغ هزینه شده : 450.000.000 ریال

پیشرفت : 25 درصد

 

دبستان محبوبیان

مساحت زیربنا : 1550 متر مربع

تعداد کلاس : 8 عدد

سال شروع : 1386

مبلغ هزینه شده : 500.000.000 ریال

پیشرفت : 30 درصد

 

سالن ورزشی حاج حسن زارع

مساحت زیربنا : 1200 مترمربع

سال شروع : 1387

مبلغ هزینه : 500.000.000 ریال

پیشرفت : 45 درصد

 

پروژه های نیمه تمام

سالن ورزشی امام رضا(ع) مخصوص خواهران

مساحت زیربنا : 2100 مترمربع

سال شروع : 1379

مبلغ هزینه شده : 1.700.000.000 ریال

پیشرفت : 90 درصد

عنوان پروژه : استانی

 

آموزشکده فنی

مساحت زیربنا : 2100 مترمربع

سال شروع : 1387

مبلغ هزینه شده : 1.750.000.000 ریال

عنوان پروژه ، خیری و تعهدات ریاست جمهوری

 

سالن ورزشی فاطمیه

مساحت زیربنا : 700 مترمربع

سال شروع : 1384

مبلغ هزینه شده : 700.000.000 ریال

پیشرفت : 60 درصد

عنوان پروژه : مشارکتی

 

سالن ورزشی معلم

مساحت زیربنا : 900 مترمربع

سال شروع : 1386

مبلغ هزینه شده : 250.000.000 ریال

درصد پیشرفت : 25 درصد

 

کانون شهید کشاورزی

مساحت زیربنا : 1710 متر مربع

تعداد کلاس : 8 کلاس

سال شروع : 1387

مبلغ هزینه شده : 1.200.000.000 ریال

پیشرفت : 40 درصد

عنوان پروژه : تعهدات ریاست جمهوری

 

پروژه های تمام شده :

دبیرستان زارعیان

مساحت زیربنا : 1150 متر مربع

تعداد کلاس : 7 عدد

سال شروع : 1385

مبلغ هزینه شده : 2.500.000.000 ریال

سال خاتمه : 1387

عنوان پروژه : خیری و استانی

 

 

نمازخانه دبیرستان خاتم الانبیاء(ص)

مساحت زیربنا : 320 متر مربع

سال شروع : 1384

مبلغ هزینه شده : 750.000.000ریال

سال خاتمه : 1386

عنوان پروژه : استانی

 

کارگاه آموزشی هنرستان ام البنین

مساحت زیربنا : 440 متر مربع

سال شروع : 1385

مبلغ هزینه شده : 600.000.000 ریال

سال خاتمه : 1387

عنوان پروژه : استانی

 

 

 

آدرس کوتاه :