آموزش وپرورش مهریز درصدر پروژه مهر استان یزد


آموزش وپرورش مهریز موفق به کسب مقام اول استان در پروژه مهر۹۳ ویژه بازگشایی مدارس شد.

آموزش وپرورش مهریز موفق به کسب مقام اول استان در پروژه مهر۹۳ ویژه بازگشایی مدارس شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بر اساس ارزیابی های انجام شده در خصوص فعالیتهای ادارات استان در پروژه مهر۹۳ ،شهرستان مهریز با کسب بالاترین امتیاز در صدر استان قرار گرفت  .
پارامترهای ارزیابی صورت گرفته شامل برگزاری شکوهمند و پوشش مراسم های بازگشایی( مانورمهر،جشن غنچه ها،جشن شکوفه ها،جشن جوانه ها،روزبازگشایی مدارس، طنین بانگ توحید،جشن خانه درمدرسه،جشن مهرورزی)عملکرد وگزارش کمیته های هفت گانه (شامل تعمیروتجهیز،توجیه وتبلیغ،سازماندهی،نظارت،سازماندهی،نظارت وارزیابی،تاییدصلاحیت،انتصابات وبهداشت وسلامت)،پوشش رسانه ای وانعکاس اخباربازگشایی درصداوسیما،سایتهای خبری،روزنامه هاونشریات،ارسال به موقع گزارش فعالیتها وصورتجلسات کمیته ها به مرکزاستان  و انعکاس پیامهای بازگشایی مقام عالی وزارت و مدیرکل محترم می باشد


آدرس کوتاه :