آموزشگاه راهنمایی حاج رجبعلی صادقی در مهریز افتتاح شد

آموزشگاه راهنمایی حاج رجبعلی صادقی در مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آموزشگاه راهنمایی حاج رجبعلی صادقی در مهریز  افتتاح شد. این آموزشگاه با هزینه 350 میلیون تومان که سی درصد آن از سهم خیّری و مابقی آن از اعتبارت نوسازی مدارس می باشد در زمینی به مساحت 2000 و زیربنای 320 در 5 کلاس درس واقع در میدان مهدیه مورد بهره برداری قرار گرفت.
آموزشگاه راهنمایی حاج رجبعلی صادقی در مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آموزشگاه راهنمایی حاج رجبعلی صادقی در مهریز  افتتاح شد.
این آموزشگاه با هزینه 350 میلیون تومان که سی درصد آن از سهم خیّری و مابقی آن از اعتبارت نوسازی مدارس می باشد در زمینی به مساحت 2000 و زیربنای 320 در 5 کلاس درس واقع در میدان مهدیه مورد بهره برداری قرار گرفت.

آدرس کوتاه :