امشب تکلیف شش تیم صعود کننده به مرحله دوم مسابقات جام شهدای دولت مشخص می شود

امشب تکلیف شش تیم صعود کننده به مرحله دوم مسابقات جام شهدای دولت مشخص می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت دیشب با دو دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد: دادگستری 5  نیروی انتظامی 7 موسسه مالی اعتباری مهر 5   کانون وکلا 3 امشب پس از پایان دیدار محیط زیست با  بانک ملی و آموزش و پرورش ب با جمعیت هلال احمر تکلیف شش تیم صعود کننده به مرحله دوم معلوم می شود
امشب تکلیف شش تیم صعود کننده به مرحله دوم مسابقات جام شهدای دولت مشخص می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت دیشب با دو دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد:
دادگستری 5  نیروی انتظامی 7
موسسه مالی اعتباری مهر 5   کانون وکلا 3
امشب پس از پایان دیدار محیط زیست با  بانک ملی و آموزش و پرورش ب با جمعیت هلال احمر تکلیف شش تیم صعود کننده به مرحله دوم معلوم می شود

آدرس کوتاه :