امشب برگزار خواهد شد؛ اختتامیه مسابقات والیبال جام شهدای 15 خرداد در مهریز

امشب برگزار خواهد شد؛ اختتامیه مسابقات والیبال جام شهدای 15 خرداد در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات والیبال جام شهدای 15 خرداد که با شرکت 7 تیم در سالن شهید محصل مهریز در حال پیگیری بود امشب با دیدار تیم های آزادگان نعیم آباد یزد و بسیج اصناف مهریز به پایان خواهد رسید. این در حالی است که نتایج این جام چند روز معین و آخرین دیدار امشب به صورت تشریفاتی برگزار خواهد شد . تیم ازادگان نعیم آباد یزد موفق به کسب مقام اول این جام و تیم های مخابرات مهریز، شهیدان کیخای منگاباد و بسیج اصناف مهریز به ترتیب در رده های دوم و چهارم جای دارند.
امشب برگزار خواهد شد؛ اختتامیه مسابقات والیبال جام شهدای 15 خرداد در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات والیبال جام شهدای 15 خرداد که با شرکت 7 تیم در سالن شهید محصل مهریز در حال پیگیری بود امشب با دیدار تیم های آزادگان نعیم آباد یزد و بسیج اصناف مهریز به پایان خواهد رسید.
این در حالی است که نتایج این جام چند روز معین و آخرین دیدار امشب به صورت تشریفاتی برگزار خواهد شد .
تیم ازادگان نعیم آباد یزد موفق به کسب مقام اول این جام و تیم های مخابرات مهریز، شهیدان کیخای منگاباد و بسیج اصناف مهریز به ترتیب در رده های دوم و چهارم جای دارند.

آدرس کوتاه :