امتیازات صنعت مهریز از زبان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد

امتیازات صنعت مهریز از زبان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از تاسیس شرکت خدماتی شهرک صنعتی مهریز خبر داد و گفت: با تاسیس این شرکت خدماتی، اداره امور شهرک صنعتی این شهرستان به دست صاحبان صنایع مستقر در شهرک سپرده شد. سید مسعود عظیمی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در کشورپیشتاز است. وی افزود: موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی مهریز به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی چهار راه ارتباطی کشور و برخورداری از آب انتقالی و شبکه گاز و شبکه فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی و شبکه اینترنت پرسرعت و همجواری با شهرستان مهریز همچنین بهره مندی از ذخایر معدنی و منابع و عوامل تولید ارزان قیمت (نیروی انسانی، زمین و …….)، دسترسی سریع به مرکز استان، امتیازی برای سرمایه گذاری در این شهرک به شمار می رود. وی بیان داشت: این ویژگی ها، ظرفیتی برای توسعه صنعتی به شمار می رود و موقعیت ممتازی به شهرک صنعتی مهریز بخشیده است. عظیمی عنوان کرد: پیش از این نیز با تاسیس شرکت خدماتی شهرک های صنعتی یزد و اردکان، اداره امور آنها به واحدهای صنعتی مستقر در آن واگذار شده است. عظیمی یادآور شد: شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی جهان آباد میبد و تفت نیز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. تاکنون ۵۶ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۶۷۸ ملیارد ریال در شهرک صنعتی مهریز به بهره برداری رسیده است.
امتیازات صنعت مهریز از زبان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از تاسیس شرکت خدماتی شهرک صنعتی مهریز خبر داد و گفت: با تاسیس این شرکت خدماتی، اداره امور شهرک صنعتی این شهرستان به دست صاحبان صنایع مستقر در شهرک سپرده شد.
سید مسعود عظیمی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در کشورپیشتاز است.
وی افزود: موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی مهریز به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی چهار راه ارتباطی کشور و برخورداری از آب انتقالی و شبکه گاز و شبکه فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی و شبکه اینترنت پرسرعت و همجواری با شهرستان مهریز همچنین بهره مندی از ذخایر معدنی و منابع و عوامل تولید ارزان قیمت (نیروی انسانی، زمین و …….)، دسترسی سریع به مرکز استان، امتیازی برای سرمایه گذاری در این شهرک به شمار می رود.
وی بیان داشت: این ویژگی ها، ظرفیتی برای توسعه صنعتی به شمار می رود و موقعیت ممتازی به شهرک صنعتی مهریز بخشیده است.
عظیمی عنوان کرد: پیش از این نیز با تاسیس شرکت خدماتی شهرک های صنعتی یزد و اردکان، اداره امور آنها به واحدهای صنعتی مستقر در آن واگذار شده است.
عظیمی یادآور شد: شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی جهان آباد میبد و تفت نیز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد.
تاکنون ۵۶ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۶۷۸ ملیارد ریال در شهرک صنعتی مهریز به بهره برداری رسیده است.

آدرس کوتاه :