امام جمعه مهریز:یکی از پایه های پیروزی انقلاب اخلاص امام بود

امام جمعه مهریز:یکی از پایه های پیروزی انقلاب اخلاص امام بود


امام جمعه مهریز:یکی از پایه های پیروزی انقلاب اخلاص امام بود  حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در مراسم افتتاح چهل وششمین  پایگاه بسیج دانش اموزی دبیرستان صدراکه با حضور فرماندار وجمعی دیگر از مسئولین مهریز همراه بود  با اشاره به پیش  رو بودن 13 آبان وروز دانش اموز گفت: دانش اموزان  همچون سایر گروها ی ملت  در اطاعت از فرمان حضرت امام  که همه را دعوت به مبارزه  بی امان با رژیم امریکایی شاه  مینمود سر از پا نمی شناختند و نجات  اسلام را در پیروی کامل از امام سازش را ناپذیر میدانستند . این طبقه جوان وفعال  جامعه به حق یکی ار ارکان و پایه های مهم انقلاب پیروزمند اسلامی بودند وی گفت : یکی از مهمترین پایه های پیروزی انقلاب اسلامی اخلاص امام بود برهان گفت غرض از تشکیل هفته بسیج دانش اموزی  تنها گرامی داشتن یاد وخاطره شهدای دانش اموز و شهید فهمیده نیست بلکه ما باید یاد بگیریم که  چگونه امثال شهید فهمیده تربیت کنیم  شهید فهمیده از علمای بزرگ اسلام بوده وخواهد بود وی افزود متاسفانه علومی که باید توسط آن  امثال شهید فهمیده تربیت شود در کشور ما غریب  مانده  و باید با ایجاد مدارسی مانند دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا این علوم را گسترش دهیم در کشور ما انقلاب فرهنگی رخ نخواهد داد  مگر اینکه علوم ومعارف اسلامی را در بین دانش اموزان و دانشجویان  گسترش دهیم این علوم انسان ساز  باید بین جوانان رسوخ پیدا کند و در وجود انها نهادینه شود و قلب جوانان باید مرکز معرفت ودین خدا باشد  تا بتوان شهید فهمیده تربیت کرد  
امام جمعه مهریز:یکی از پایه های پیروزی انقلاب اخلاص امام بود

امام جمعه مهریز:یکی از پایه های پیروزی انقلاب اخلاص امام بود

 حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در مراسم افتتاح چهل وششمین  پایگاه بسیج دانش اموزی دبیرستان صدراکه با حضور فرماندار وجمعی دیگر از مسئولین مهریز همراه بود  با اشاره به پیش  رو بودن 13 آبان وروز دانش اموز گفت: دانش اموزان  همچون سایر گروها ی ملت  در اطاعت از فرمان حضرت امام  که همه را دعوت به مبارزه  بی امان با رژیم امریکایی شاه  مینمود سر از پا نمی شناختند و نجات  اسلام را در پیروی کامل از امام سازش را ناپذیر میدانستند . این طبقه جوان وفعال  جامعه به حق یکی ار ارکان و پایه های مهم انقلاب پیروزمند اسلامی بودند وی گفت : یکی از مهمترین پایه های پیروزی انقلاب اسلامی اخلاص امام بود

برهان گفت غرض از تشکیل هفته بسیج دانش اموزی  تنها گرامی داشتن یاد وخاطره شهدای دانش اموز و شهید فهمیده نیست بلکه ما باید یاد بگیریم که  چگونه امثال شهید فهمیده تربیت کنیم  شهید فهمیده از علمای بزرگ اسلام بوده وخواهد بود وی افزود متاسفانه علومی که باید توسط آن  امثال شهید فهمیده تربیت شود در کشور ما غریب  مانده  و باید با ایجاد مدارسی مانند دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا این علوم را گسترش دهیم در کشور ما انقلاب فرهنگی رخ نخواهد داد  مگر اینکه علوم ومعارف اسلامی را در بین دانش اموزان و دانشجویان  گسترش دهیم این علوم انسان ساز  باید بین جوانان رسوخ پیدا کند و در وجود انها نهادینه شود و قلب جوانان باید مرکز معرفت ودین خدا باشد  تا بتوان شهید فهمیده تربیت کرد

 

آدرس کوتاه :