امام جمعه مهریز: ما می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد

امام جمعه مهریز: ما می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد


حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز در همایش عفاف و حجاب  که با حضور بیش از 300 نفر از دانش آموزان و مربیان مدارس دخترانه مهریز برگزار شد  در توصیه ای به مسئولین امر حجاب گفت: ا می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد. در ادامه این همایش که در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید کشاورزی برگزار شد حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز در سخنانی تصریح کرد: دشمن همیشه جهت مقابله با اسلام کارش را از جاه های مباح شروع می کند. امام جمعه مهریز گفت:خانواده هایی که عفت و حیا را حفظ می کنند آرامش دارند لذا همیشه علم ودانش در سایه آرامش بدست خواهد آمد. وی اضافه کرد: وقتی خانواده ای به آرامش دست یافت آن وقت استعدادها شکوفا خواهد شد. حجت الاسلام برهان در سخنانی نیز به نقش متقابل زنان و اسلام اشاره و افزود: سلام همیشه خواستار اجتماعی بودن و حضور حماسی زنان در جامعه است و لیکن برای حفظ شخصیت زن به داشتن حجابی کامل تاکید دارد. امام جمعه مهریز نیز در توصیه ای به مسئولین امر حجاب گفت: می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد. وی در ادامه تصریح کرد: ر سال آتی یعنی سال 1390 مصممیم تا کار پیشگیری و مبارزه با بدحجابی را بصورت جدی شروع کنیم. وی در خصوص وظایف دولت در امر مبارزه و پیشگیری بدحجابی نیز گفت:  دولت اسلامی موظف است نیازهای اولیه مادی و معنوی شهروندان را تأمین کند. ایجاد امنیت روانی و حس خود ارزش مندی برای مردم جزو وظایف دولت در محدوده تأمین نیازهای معنوی و روانی است  که باید آن را به گونه ای روش مند و هدف مند اجرا کند. دولت اسلامی در زمینه اجرایی می تواند با انجام امور زیربنایی، زمینه گسترش عفت عمومی را در جامعه اسلامی فراهم سازد و با تصمیم گیری درست و سیاست گذاری کارشناسانه، ریشه بی عفتی را بخشکاند
امام جمعه مهریز: ما می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد

حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز در همایش عفاف و حجاب  که با حضور بیش از 300 نفر از دانش آموزان و مربیان مدارس دخترانه مهریز برگزار شد  در توصیه ای به مسئولین امر حجاب گفت: ا می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد.
در ادامه این همایش که در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید کشاورزی برگزار شد حجت الاسلام برهان امام جمعه مهریز در سخنانی تصریح کرد: دشمن همیشه جهت مقابله با اسلام کارش را از جاه های مباح شروع می کند.
امام جمعه مهریز گفت:خانواده هایی که عفت و حیا را حفظ می کنند آرامش دارند لذا همیشه علم ودانش در سایه آرامش بدست خواهد آمد.
وی اضافه کرد: وقتی خانواده ای به آرامش دست یافت آن وقت استعدادها شکوفا خواهد شد.
حجت الاسلام برهان در سخنانی نیز به نقش متقابل زنان و اسلام اشاره و افزود: سلام همیشه خواستار اجتماعی بودن و حضور حماسی زنان در جامعه است و لیکن برای حفظ شخصیت زن به داشتن حجابی کامل تاکید دارد.
امام جمعه مهریز نیز در توصیه ای به مسئولین امر حجاب گفت: می بایست کاری کنیم تا چادر مکمل لباس یک دختر و دانش آموز باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: ر سال آتی یعنی سال 1390 مصممیم تا کار پیشگیری و مبارزه با بدحجابی را بصورت جدی شروع کنیم.
وی در خصوص وظایف دولت در امر مبارزه و پیشگیری بدحجابی نیز گفت:  دولت اسلامی موظف است نیازهای اولیه مادی و معنوی شهروندان را تأمین کند. ایجاد امنیت روانی و حس خود ارزش مندی برای مردم جزو وظایف دولت در محدوده تأمین نیازهای معنوی و روانی است
 که باید آن را به گونه ای روش مند و هدف مند اجرا کند.
دولت اسلامی در زمینه اجرایی می تواند با انجام امور زیربنایی، زمینه گسترش عفت عمومی را در جامعه اسلامی فراهم سازد و با تصمیم گیری درست و سیاست گذاری کارشناسانه، ریشه بی عفتی را بخشکاند

آدرس کوتاه :