امام جمعه مهریز: فردی شایسته و اصلح را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید

امام جمعه مهریز: فردی شایسته و اصلح را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، امام جمعه مهریز گفت: کسی که فقط به دنبال جمهوریت است و از اسلامیت و مکتب اسلام و ولایت فقیه حرف نمی زند و دور است به درد رییس جمهوری این کشور نمی خورد . حجت الاسلام و المسلمین علی برهان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه گفـت: مهمترین موضوع کشور در مباحث سیاسی ،برگزاری انتخابات رییس جمهوری است . وی ادامه داد: همانطوریکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در فرمایشات خود در سالجاری و طی هفته های اخیر روی آن خیلی تاکید کرده اند ، مسئله حضور گسترده در انتخابات است . امام جمعه مهریز تصریح کرد: بعد از شرکت گسترده در انتخابات باید با دقت و بررسی کامل به دنبال انتخاب فرد لایق و شایسته و اصلح برای احراز پست مهم رییس جمهوری بود . برهان گفت: باید فردی انتخاب شود که در عمل در مسیر دین ، ارزش های دینی و الهی ، در خط انقلاب اسلامی و در راستای اهداف انقلاب و ولایت فقیه فعالیت کند . امام جمعه مهریز افزود: کسی که فقط به دنبال جمهوریت است و از اسلامیت و مکتب اسلام و ولایت فقیه حرف نمی زند و دور است به درد رییس جمهوری این کشور نمی خورد . برهان اظهار داشت: مردم باید دقت کنند و ببینند که رادیوهای بیگانه و دشمنان از چه فردی تعریف و تمجید می کنند و لذا به این فرد که دشمنان حامی او هستند رای ندهند . امام جمعه مهریز در ادامه به لزوم شاخت دقیق اصول دین بصورت تحقیقی اشاره کرد که باید مردم دین را با شناخت کامل و تحقیق بشاسند و به آن عمل کنند .
امام جمعه مهریز: فردی شایسته و اصلح را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، امام جمعه مهریز گفت: کسی که فقط به دنبال جمهوریت است و از اسلامیت و مکتب اسلام و ولایت فقیه حرف نمی زند و دور است به درد رییس جمهوری این کشور نمی خورد .
حجت الاسلام و المسلمین علی برهان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه گفـت: مهمترین موضوع کشور در مباحث سیاسی ،برگزاری انتخابات رییس جمهوری است .
وی ادامه داد: همانطوریکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در فرمایشات خود در سالجاری و طی هفته های اخیر روی آن خیلی تاکید کرده اند ، مسئله حضور گسترده در انتخابات است .
امام جمعه مهریز تصریح کرد: بعد از شرکت گسترده در انتخابات باید با دقت و بررسی کامل به دنبال انتخاب فرد لایق و شایسته و اصلح برای احراز پست مهم رییس جمهوری بود .
برهان گفت: باید فردی انتخاب شود که در عمل در مسیر دین ، ارزش های دینی و الهی ، در خط انقلاب اسلامی و در راستای اهداف انقلاب و ولایت فقیه فعالیت کند .
امام جمعه مهریز افزود: کسی که فقط به دنبال جمهوریت است و از اسلامیت و مکتب اسلام و ولایت فقیه حرف نمی زند و دور است به درد رییس جمهوری این کشور نمی خورد .
برهان اظهار داشت: مردم باید دقت کنند و ببینند که رادیوهای بیگانه و دشمنان از چه فردی تعریف و تمجید می کنند و لذا به این فرد که دشمنان حامی او هستند رای ندهند .
امام جمعه مهریز در ادامه به لزوم شاخت دقیق اصول دین بصورت تحقیقی اشاره کرد که باید مردم دین را با شناخت کامل و تحقیق بشاسند و به آن عمل کنند .

آدرس کوتاه :