امام جمعه مهریز:روز قدس، روز تجلی وحدت در برابر تجاوز به مظلوم ترین مردم جهان است

امام جمعه مهریز:روز قدس، روز تجلی وحدت در برابر تجاوز به مظلوم ترین مردم جهان است


روز قدس از ابتکارات بی نظیر امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که توانست یاد و خاطره ملت فلسطین را تا همیشه جاودان کند تا هر بار این طوفان عظیم الهی با قدرت بیشتری برای در هم کوبیدن خانه عنکبوتی صهیونیست به جلو حرکت کند. وی افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز تجلی وحدت اسلامی و جهانی مسلمانان در برابر تجاوزگری و اشغال علیه مظلوم ترین مردم جهان است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند عظم مسلمین برای رهایی از آوارگی و رنج است در حالیکه کشورهای منطقه از حساسیت ویژه ای برخوردار شده و تحولاتی در کشورهای اسلامی در حال انجام می باشد، لازم است ملت ایران همدوش و همراه با دیگر مسلمانان در راهپیمایی روز قدس شرکت گسترده داشته باشند و با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین فریاد عدالت خواهی خود را برای احقاق حقوق اولیه و انسانی مردم فلسطین را فریاد زنندو پاسخ کوبنده ای به شیطنت های استکبار جهانی و مدعیان دروغین دموکراسی و اسرائیل غاضب دهند
امام جمعه مهریز:روز قدس، روز تجلی وحدت در برابر تجاوز به مظلوم ترین مردم جهان است

روز قدس از ابتکارات بی نظیر امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که توانست یاد و خاطره ملت فلسطین را تا همیشه جاودان کند تا هر بار این طوفان عظیم الهی با قدرت بیشتری برای در هم کوبیدن خانه عنکبوتی صهیونیست به جلو حرکت کند.

وی افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز تجلی وحدت اسلامی و جهانی مسلمانان در برابر تجاوزگری و اشغال علیه مظلوم ترین مردم جهان است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند عظم مسلمین برای رهایی از آوارگی و رنج است در حالیکه کشورهای منطقه از حساسیت ویژه ای برخوردار شده و تحولاتی در کشورهای اسلامی در حال انجام می باشد، لازم است ملت ایران همدوش و همراه با دیگر مسلمانان در راهپیمایی روز قدس شرکت گسترده داشته باشند و با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین فریاد عدالت خواهی خود را برای احقاق حقوق اولیه و انسانی مردم فلسطین را فریاد زنندو پاسخ کوبنده ای به شیطنت های استکبار جهانی و مدعیان دروغین دموکراسی و اسرائیل غاضب دهند

آدرس کوتاه :