امام جمعه مهریز در پیامی خاستار برخورد قاطعانه مسئولین ذیربط با عاملان اقدام ننگین بی حرمتی به تصویر بنیانگزار انقلاب شد

امام جمعه مهریز در پیامی خاستار برخورد قاطعانه مسئولین ذیربط با عاملان اقدام ننگین بی حرمتی به تصویر بنیانگزار انقلاب شد


  امام جمعه مهریز در پیامی خاستار برخورد قاطعانه مسئولین ذیربط با عاملان اقدام ننگین بی حرمتی به تصویر بنیانگزار انقلاب شد   در پي جسارت وقيحانه برخي آشوبگران وقايع اخير به ساحت مقدس بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) كه قلب تمام‌ ارادتمندان آن عزيز را جريحه دار كرده است و خاطره اهانت و جسارت رژيم منحوس پهلوي در سال 56 را در يادها تداعي مي‌كند،     بنده   با محکوم کردن این "اقدام ننگین" از مسئولین ذی‌ربط درخواست کرده تا با عاملان و مسببان این "جرم" قاطعانه برخورد نمایند و "به کسانی که غافلانه در دام فتنه دشمنان و این جنگ نرم اسیر گردیده‌‌اند"، توصیه کرده که تا دیر نشده مسیر خود را از مسیر دشمنان اسلام و انقلاب جدا نموده و به دامان مردم و رهبری نظام برگردند که اصرار بر تکرار اشتباهات گناهی نابخشودنی در پیشگاه الهی است.
امام جمعه مهریز در پیامی خاستار برخورد قاطعانه مسئولین ذیربط با عاملان اقدام ننگین بی حرمتی به تصویر بنیانگزار انقلاب شد
 

امام جمعه مهریز در پیامی خاستار برخورد قاطعانه مسئولین ذیربط با عاملان اقدام ننگین بی حرمتی به تصویر بنیانگزار انقلاب شد

 در پي جسارت وقيحانه برخي آشوبگران وقايع اخير به ساحت مقدس بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) كه قلب تمام‌ ارادتمندان آن عزيز را جريحه دار كرده است و خاطره اهانت و جسارت رژيم منحوس پهلوي در سال 56 را در يادها تداعي مي‌كند،  

بنده  با محکوم کردن این "اقدام ننگین" از مسئولین ذی‌ربط درخواست کرده تا با عاملان و مسببان این "جرم" قاطعانه برخورد نمایند و "به کسانی که غافلانه در دام فتنه دشمنان و این جنگ نرم اسیر گردیده‌‌اند"، توصیه کرده که تا دیر نشده مسیر خود را از مسیر دشمنان اسلام و انقلاب جدا نموده و به دامان مردم و رهبری نظام برگردند که اصرار بر تکرار اشتباهات گناهی نابخشودنی در پیشگاه الهی است.

آدرس کوتاه :