امام جمعه مهریز :در روز عاشورا مردم چهرهای جدید منافقین را دیدند

امام جمعه مهریز :در روز عاشورا مردم چهرهای جدید منافقین را دیدند


    امام جمعه مهریز :در روز عاشورا مردم چهرهای جدید منافقین را دیدند حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان مهریز که در حضور فرماندار وجمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد تصریح کرد:جریانی که در روز عاشورای حسینی در تهران اتفاق افتاد و بر اندوه عزادارن حسینی افزود فاجعه ای بزرگ بود و کسانی که باعث این فاجعه بودند خود فروختگانی بودند که فقط اسباب شادی دشمنان قسم خورده نظام را فراهم کردند. وی افزود بعد از گذشت 14 قرن حق غصب شده شیعه با آمدن امام خمینی وافکار بی نظیرش پس گرفته شد واین کمتر از معجزه نبود. وی خاطر نشان کرد : در روز عاشورا   عمق نفاق را همه دیدند و شاهد چهره های جدید منافقین بودیم کسانی که کج دهنی با عاشورا میکنند   کج دهنی با دین میکنند. فرماندار مهریزنیز در این جلسه با محکوم کردن جنایات روز عاشورا توسط عده ای دست نشانده از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین حادثه قرن یاد کرد وگفت پیروزی انقلاب اسلامی اسلام را به عنوان یک قدرت جدید به دنیا معرفی کرد و یک قطب سیاسی جدید به وجود آورد. وی افزود مردم برای ارزشهای دینی والهی خود قیام کردند وبه لطف خداوند در این قیام به طور قاطعانه پیروز بودند. زارعزاده تصریح کرد: دشمن از بعد از پیروزی انقلاب تا کنون با ترفند های مختلف سعی در اختلال در نظام جمهوری سالامی را داشته ولی به لطف خداوند وبا هوشیاری مردم راه به هیچ جای نبرده است  . مردم ما نیز باید با چشمی واقع بینانه حوادث روز عاشورا را ببینن و شاهد این باشند که ترفند های دشمن به روز عاشورا هم کشیده شده است در این جلسه کمیته های ستاد دهه فجر مشخص شدند.
امام جمعه مهریز :در روز عاشورا مردم چهرهای جدید منافقین را دیدند
 

 

امام جمعه مهریز :در روز عاشورا مردم چهرهای جدید منافقین را دیدند

حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان مهریز که در حضور فرماندار وجمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد تصریح کرد:جریانی که در روز عاشورای حسینی در تهران اتفاق افتاد و بر اندوه عزادارن حسینی افزود فاجعه ای بزرگ بود و کسانی که باعث این فاجعه بودند خود فروختگانی بودند که فقط اسباب شادی دشمنان قسم خورده نظام را فراهم کردند.

وی افزود بعد از گذشت 14 قرن حق غصب شده شیعه با آمدن امام خمینی وافکار بی نظیرش پس گرفته شد واین کمتر از معجزه نبود.

وی خاطر نشان کرد : در روز عاشورا  عمق نفاق را همه دیدند و شاهد چهره های جدید منافقین بودیم کسانی که کج دهنی با عاشورا میکنند  کج دهنی با دین میکنند.

فرماندار مهریزنیز در این جلسه با محکوم کردن جنایات روز عاشورا توسط عده ای دست نشانده از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین حادثه قرن یاد کرد وگفت پیروزی انقلاب اسلامی اسلام را به عنوان یک قدرت جدید به دنیا معرفی کرد و یک قطب سیاسی جدید به وجود آورد.

وی افزود مردم برای ارزشهای دینی والهی خود قیام کردند وبه لطف خداوند در این قیام به طور قاطعانه پیروز بودند.

زارعزاده تصریح کرد: دشمن از بعد از پیروزی انقلاب تا کنون با ترفند های مختلف سعی در اختلال در نظام جمهوری سالامی را داشته ولی به لطف خداوند وبا هوشیاری مردم راه به هیچ جای نبرده است .

مردم ما نیز باید با چشمی واقع بینانه حوادث روز عاشورا را ببینن و شاهد این باشند که ترفند های دشمن به روز عاشورا هم کشیده شده است

در این جلسه کمیته های ستاد دهه فجر مشخص شدند.

آدرس کوتاه :