امام جمعه مهریز در جمع مردم این شهر:توهین به نظام وجسارت به ولی امر مسلمین نشان از عمق فتنه دشمنان است

امام جمعه مهریز در جمع مردم این شهر:توهین به نظام وجسارت به ولی امر مسلمین نشان از عمق فتنه دشمنان است


  امام جمعه مهریز در جمع مردم این شهر:توهین به نظام وجسارت به ولی امر مسلمین نشان از عمق فتنه دشمنان است مردم مهریز   خشم ونفرت خود را از حتک حرمت روز عاشورا با راهپیمایی با شکوه خود نشان دادند در این راهپیمای که با حضور امام جمعه . فرماندار وتمامی مسئولین شهرستان وخیل گسترده مردم این شهر همراه بود. حجت اسلام علی برهان امام جمعه مهریز در جمع مردم ومسئولین شهر تصریح کرد:ما در جامعه خود بزرگتراز مقام ولی امر مسلمین نداریم و چشم امید همه ما ه تدابیر این عزیز است همچنان که کشور ما از بعد از انقلاب تا کنون با توطئه ها وفتنه های مختلفی روبه رو بوده است و حتک حرمت و نمک زدن به زخم عزاداران حسینی ان هم در روز عاشورا   عمق فاجعه و توطئه دشمنان را نشان داد. وجود ولایت امر مسلمین برای همه شیعیان جهان یک نعمت است   واگر این نخبه به تمام معنا را نداشته باشیم واز رهنمود های آن استفاده نکنیم فلج میشویم. برهان تصریح کرد: حرمت شکنی در روز عاشورا به غیر از توهین به عزادارن حسینی   ترور شخصیت ها را در پی داشت. وی گفت :نقشه جدید دشمن ترور شخصیت است و این چهره جدیدی از نفاق است کسانی که بدون دست بردن به اسلحه شخصیت ترور میکنند خیلی خطرناکتر از کسانی هستند که با اسلحه دست به ترور میزنند. وی خاطر نشان کرد:توهین به نظام وجسارت به مقام رهبری نشان از وجود عمق گستاخی دشمنان قسم خورده نظام واسلام است. انتخابات برای اغتشاشگران بهانه ای بیش نبود و و اینها با اصل نظام مخالف هستند همانطور که این موضوع در شعارهایشان به وضوح روشن بوده است تجمع کنندگان مسیر حسینه شهدا گمنام تا ساختمان دادگستری را طی کردند و در مقابل ساختمان دادگستردی خاستار اشد مجازات برای عاملان حتک حرمت روز عاشورا شدند.  
امام جمعه مهریز در جمع مردم این شهر:توهین به نظام وجسارت به ولی امر مسلمین نشان از عمق فتنه دشمنان است
  امام جمعه مهریز در جمع مردم این شهر:توهین به نظام وجسارت به ولی امر مسلمین نشان از عمق فتنه دشمنان است

مردم مهریز  خشم ونفرت خود را از حتک حرمت روز عاشورا با راهپیمایی با شکوه خود نشان دادند در این راهپیمای که با حضور امام جمعه . فرماندار وتمامی مسئولین شهرستان وخیل گسترده مردم این شهر همراه بود.

حجت اسلام علی برهان امام جمعه مهریز در جمع مردم ومسئولین شهر تصریح کرد:ما در جامعه خود بزرگتراز مقام ولی امر مسلمین نداریم و چشم امید همه ما ه تدابیر این عزیز است همچنان که کشور ما از بعد از انقلاب تا کنون با توطئه ها وفتنه های مختلفی روبه رو بوده است و حتک حرمت و نمک زدن به زخم عزاداران حسینی ان هم در روز عاشورا  عمق فاجعه و توطئه دشمنان را نشان داد.

وجود ولایت امر مسلمین برای همه شیعیان جهان یک نعمت است  واگر این نخبه به تمام معنا را نداشته باشیم واز رهنمود های آن استفاده نکنیم فلج میشویم.

برهان تصریح کرد: حرمت شکنی در روز عاشورا به غیر از توهین به عزادارن حسینی  ترور شخصیت ها را در پی داشت.

وی گفت :نقشه جدید دشمن ترور شخصیت است و این چهره جدیدی از نفاق است کسانی که بدون دست بردن به اسلحه شخصیت ترور میکنند خیلی خطرناکتر از کسانی هستند که با اسلحه دست به ترور میزنند.

وی خاطر نشان کرد:توهین به نظام وجسارت به مقام رهبری نشان از وجود عمق گستاخی دشمنان قسم خورده نظام واسلام است.

انتخابات برای اغتشاشگران بهانه ای بیش نبود و و اینها با اصل نظام مخالف هستند همانطور که این موضوع در شعارهایشان به وضوح روشن بوده است

تجمع کنندگان مسیر حسینه شهدا گمنام تا ساختمان دادگستری را طی کردند و در مقابل ساختمان دادگستردی خاستار اشد مجازات برای عاملان حتک حرمت روز عاشورا شدند.

 

آدرس کوتاه :