امام جمعه مهریز: اصلاح طلابان مملکت ما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط با امریکا قبله آمال انهاست

امام جمعه مهریز: اصلاح طلابان مملکت ما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط با امریکا قبله آمال انهاست


امام جمعه مهریز: اصلاح طلابان مملکت ما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط   با امریکا قبله آمال انهاست حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به عظمت روز قدس و اهمیت حضور مردم در این روز گفت . حضور مردم در چنین روزی جلوه ای از عظمت نظام جمهوری   اسلامی است . وی افزود راهپیمایی مردم و حضور انها باید طوری باشد   که با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب دشمن فکر نکند که که حضور مردم کمرنگ شده است احاد ملت باید با حضور خود به دنیا ثابت کنند که نظام دینی در دنیا منحصر به فرد است   و هیچ موقع نباید از   اصول و اعتقادات این نظام دست بردارند امام جمعه مهریز با اشاره به مسائل پس از انتخابات افزود: اگر مسئولی در کشور خلافی میکند اسلام ونظام عیب و مشکلی ندارد    وآن را نباید به حساب مردم و انقلاب گذاشت   وی گفت . کسانی که میخاهند نم نم   و با انقلابی مخملی نظام جمهوری اسلامی را ازبین ببرند از عمرو عاص و معاویه زمان حضرت علی بدترند. اصلاح طلبان به قدری جرمشان سنگین است که اگر هر روز در جلو مردم بزرگترین گناهان را انجام میدادند جرمشان به سنگینی این کارهای بعد از انتخابات نبود وی با اشاره به   اینکه امریکا وانگلیس در راس کسانی هستند که برای ریشه کن کردن نظام تلاش میکنند گفت: مردم باید خیلی هوشیار باشند و بدانند که امریکا و اسرائیل به این راحتی دست بردار نیستند اینها با دین به جنگ دین میروند . الان و در این زمان عده ای قران ها بر سر نیزه کردن و به مانند زمان حضرت علی میخاهند به دین به جنگ دین بروند   اصلاح طلبانی که به عمد این کارها را میکنند و   از روی عمد حرف بر علیه نظام میزنند   ازعمرو عاص زمان علی بدترند .   وی خطاب به مردم گفت : اصلاح طلبان مملکت شما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط با امریکا و غرب قبله آمال انهاست و عاشق امریکا و اروپا هستند و کسانی که پیامبر را به عنوان سرمشق در همه کارها قرار میدهند باید برائت خود را از کفار زمان خود اعلام کنند اصلاح طلبان بدانند که خون شهدا ما را بیمه کرده است و فریاد های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل به مثال نفرین های مادران شهید است که امیدواریم با کمک خداوند ریشه امریکا واسرائیل کنده شود. وی در ادامه افزود جوهره انقلاب و نظام برائت کفار و خشم از کفار است و شما نیاید دست از این برائت بردارید و   ولایت امر مسلمین را تنها بگذارند . وی خاطر نشان کرد چه کسانی باید جواب خون های که در جرایان اتفاقات بعد از انتخابات ریخته شد بدهد کسانی که مسئول این اتفاقات بوداند باید توبه نامه بنویسند و اظهار پشیمانی کنند اینها روسیاهانی هستند که هیچ موقع رو سفید نخواهند نشد.
امام جمعه مهریز: اصلاح طلابان مملکت ما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط با امریکا قبله آمال انهاست

امام جمعه مهریز: اصلاح طلابان مملکت ما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط  با امریکا قبله آمال انهاست

حجت السلام علی برهان امام جمعه مهریز در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به عظمت روز قدس و اهمیت حضور مردم در این روز گفت . حضور مردم در چنین روزی جلوه ای از عظمت نظام جمهوری  اسلامی است . وی افزود راهپیمایی مردم و حضور انها باید طوری باشد  که با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب دشمن فکر نکند که که حضور مردم کمرنگ شده است احاد ملت باید با حضور خود به دنیا ثابت کنند که نظام دینی در دنیا منحصر به فرد است  و هیچ موقع نباید از  اصول و اعتقادات این نظام دست بردارند

امام جمعه مهریز با اشاره به مسائل پس از انتخابات افزود: اگر مسئولی در کشور خلافی میکند اسلام ونظام عیب و مشکلی ندارد   وآن را نباید به حساب مردم و انقلاب گذاشت  وی گفت . کسانی که میخاهند نم نم  و با انقلابی مخملی نظام جمهوری اسلامی را ازبین ببرند از عمرو عاص و معاویه زمان حضرت علی بدترند.

اصلاح طلبان به قدری جرمشان سنگین است که اگر هر روز در جلو مردم بزرگترین گناهان را انجام میدادند جرمشان به سنگینی این کارهای بعد از انتخابات نبود

وی با اشاره به  اینکه امریکا وانگلیس در راس کسانی هستند که برای ریشه کن کردن نظام تلاش میکنند گفت: مردم باید خیلی هوشیار باشند و بدانند که امریکا و اسرائیل به این راحتی دست بردار نیستند اینها با دین به جنگ دین میروند .

الان و در این زمان عده ای قران ها بر سر نیزه کردن و به مانند زمان حضرت علی میخاهند به دین به جنگ دین بروند  اصلاح طلبانی که به عمد این کارها را میکنند و  از روی عمد حرف بر علیه نظام میزنند  ازعمرو عاص زمان علی بدترند .

 وی خطاب به مردم گفت : اصلاح طلبان مملکت شما امیران دمکرات غرب زده هستند که ارتباط با امریکا و غرب قبله آمال انهاست و عاشق امریکا و اروپا هستند و کسانی که پیامبر را به عنوان سرمشق در همه کارها قرار میدهند باید برائت خود را از کفار زمان خود اعلام کنند

اصلاح طلبان بدانند که خون شهدا ما را بیمه کرده است و فریاد های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل به مثال نفرین های مادران شهید است که امیدواریم با کمک خداوند ریشه امریکا واسرائیل کنده شود.

وی در ادامه افزود جوهره انقلاب و نظام برائت کفار و خشم از کفار است و شما نیاید دست از این برائت بردارید و  ولایت امر مسلمین را تنها بگذارند .

وی خاطر نشان کرد چه کسانی باید جواب خون های که در جرایان اتفاقات بعد از انتخابات ریخته شد بدهد کسانی که مسئول این اتفاقات بوداند باید توبه نامه بنویسند و اظهار پشیمانی کنند اینها روسیاهانی هستند که هیچ موقع رو سفید نخواهند نشد.

آدرس کوتاه :