امام جمعه مهريز: طوفان سبز اموي كه پس از انتخابات حادث شد، توانست افراد سست و بي‌ريشه را از درخت تنومند انقلاب جدا و همانند كاهي به هوا پرتاب كند.

امام جمعه مهريز: طوفان سبز اموي كه پس از انتخابات حادث شد، توانست افراد سست و بي‌ريشه را از درخت تنومند انقلاب جدا و همانند كاهي به هوا پرتاب كند.


امام جمعه مهريز: طوفان سبز اموي كه پس از انتخابات حادث شد، توانست افراد سست و بي‌ريشه را از درخت تنومند انقلاب جدا و همانند كاهي به هوا پرتاب كند. حجت‌الاسلام علي برهان با اشاره به سخنان بزرگان ديني مبني بر فرو بردن خشم در زندگي اظهار داشت: انسان در صورت عصباني شدن و نداشتن صبر خود را به فنا مي‌كشاند و اين نخستين گام در راه نابودي انسانيت است. وي افزود: همانگونه كه بادهاي سرخ و سياه درختان و ديوارهاي چينه‌اي را به راحتي از بيخ و بن نابود مي‌كنند، خشم نيز انسان‌هاي سست و بي‌ريشه را به فنا مي‌كشاند اما اين بادهاي سياه توانايي نابودي كوه را ندارند و ما ايرانيان بايد مانند كوه استوار و محكم باشيم و زود از ريشه بيرون نياييم. امام جمعه مهريز خاطرنشان كرد: انسان‌هاي با ايمان و ولايتمدار مانند كوه راسخ و محكم و استوار هستند و حتي طوفان‌هاي سهمگين نيز توانايي مقابله و از بين بردن آنها را ندارد. برهان تصريح كرد: طوفان سياسي سبز اموي كه هم‌اكنون در كشور ايران اسلامي در حال وزش است، توانست عده‌اي كه همانند كاه بودند و ريشه و بنيان قوي نداشتند را از درخت تنومند انقلاب اسلامي جدا و از جا بركند و در هوا معلق كند و نزد همگان نمايان كند اما در اين طوفان كساني نيز بودند كه همانند كوه در مقابل آنها ايستادگي كردند و سدي محكم در برابر آنها ايجاد كردند و از مواضع انقلابي خود نيز عقب‌نشيني نكردند. وي اضافه كرد: افرادي كه سريع تسليم اين فتنه‌گران شدند و به مال و جان و ناموس مردم دست‌درازي كردند و در مقابل يك باد بي‌ارزش مانند كاهي به هوا پرتاب شدند، چگونه مي‌خواهند جواب خون شهدا و خداوند را بدهند. امام جمعه مهريز خطاب به سران فتنه سبز گفت: اي سران فتنه كه در مكان امن به سر مي‌بريد و ما مي‌دانيم كه شما را با چه نامي صدا مي‌كنند و اسم و رسم شما چيست، شما چه جوابي براي غارتگري و تجاوز داريد؟ چرا نبايد از امام موسي كاظم (ع) درس بگيريد و كظم غيض داشته باشيد. برهان خطاب به طرفداران فتنه سبز اموي نيز بيان داشت: اي كساني كه در تهران و ساير استان‌ها هستيد، سريع تحت تاثير احساسات خود و ديگران قرار نگيريد و همراه فريب‌خوردگان نشويد و قدر نيروي انتظامي را بدانيد، اينها سربازان و جوانان اين مرز و بوم هستند و نجابت از مهم‌ترين خصوصيات آنها است و در اين اغتشاشات صدها نفر مجروح داده‌اند، ده‌ها بسيجي ما شهيد شده‌اند و هنوز براي اين عزيزان كه زماني براي حفظ جان و ناموس اين مملكت از همه چيز خود گذشته‌اند، مراسمي گرفته نشده است. وي ادامه داد: پس به خود بياييد و از مسير ولايت دور نشويد كه تنها راه رستگاري شما ولايت ‌فقيه است.
امام جمعه مهريز: طوفان سبز اموي كه پس از انتخابات حادث شد، توانست افراد سست و بي‌ريشه را از درخت تنومند انقلاب جدا و همانند كاهي به هوا پرتاب كند.

امام جمعه مهريز: طوفان سبز اموي كه پس از انتخابات حادث شد، توانست افراد سست و بي‌ريشه را از درخت تنومند انقلاب جدا و همانند كاهي به هوا پرتاب كند.

حجت‌الاسلام علي برهان با اشاره به سخنان بزرگان ديني مبني بر فرو بردن خشم در زندگي اظهار داشت: انسان در صورت عصباني شدن و نداشتن صبر خود را به فنا مي‌كشاند و اين نخستين گام در راه نابودي انسانيت است.
وي افزود: همانگونه كه بادهاي سرخ و سياه درختان و ديوارهاي چينه‌اي را به راحتي از بيخ و بن نابود مي‌كنند، خشم نيز انسان‌هاي سست و بي‌ريشه را به فنا مي‌كشاند اما اين بادهاي سياه توانايي نابودي كوه را ندارند و ما ايرانيان بايد مانند كوه استوار و محكم باشيم و زود از ريشه بيرون نياييم.
امام جمعه مهريز خاطرنشان كرد: انسان‌هاي با ايمان و ولايتمدار مانند كوه راسخ و محكم و استوار هستند و حتي طوفان‌هاي سهمگين نيز توانايي مقابله و از بين بردن آنها را ندارد.
برهان تصريح كرد: طوفان سياسي سبز اموي كه هم‌اكنون در كشور ايران اسلامي در حال وزش است، توانست عده‌اي كه همانند كاه بودند و ريشه و بنيان قوي نداشتند را از درخت تنومند انقلاب اسلامي جدا و از جا بركند و در هوا معلق كند و نزد همگان نمايان كند اما در اين طوفان كساني نيز بودند كه همانند كوه در مقابل آنها ايستادگي كردند و سدي محكم در برابر آنها ايجاد كردند و از مواضع انقلابي خود نيز عقب‌نشيني نكردند.
وي اضافه كرد: افرادي كه سريع تسليم اين فتنه‌گران شدند و به مال و جان و ناموس مردم دست‌درازي كردند و در مقابل يك باد بي‌ارزش مانند كاهي به هوا پرتاب شدند، چگونه مي‌خواهند جواب خون شهدا و خداوند را بدهند.
امام جمعه مهريز خطاب به سران فتنه سبز گفت: اي سران فتنه كه در مكان امن به سر مي‌بريد و ما مي‌دانيم كه شما را با چه نامي صدا مي‌كنند و اسم و رسم شما چيست، شما چه جوابي براي غارتگري و تجاوز داريد؟ چرا نبايد از امام موسي كاظم (ع) درس بگيريد و كظم غيض داشته باشيد.
برهان خطاب به طرفداران فتنه سبز اموي نيز بيان داشت: اي كساني كه در تهران و ساير استان‌ها هستيد، سريع تحت تاثير احساسات خود و ديگران قرار نگيريد و همراه فريب‌خوردگان نشويد و قدر نيروي انتظامي را بدانيد، اينها سربازان و جوانان اين مرز و بوم هستند و نجابت از مهم‌ترين خصوصيات آنها است و در اين اغتشاشات صدها نفر مجروح داده‌اند، ده‌ها بسيجي ما شهيد شده‌اند و هنوز براي اين عزيزان كه زماني براي حفظ جان و ناموس اين مملكت از همه چيز خود گذشته‌اند، مراسمي گرفته نشده است.
وي ادامه داد: پس به خود بياييد و از مسير ولايت دور نشويد كه تنها راه رستگاري شما ولايت ‌فقيه است.

آدرس کوتاه :