آمادگی کامل مسئولین اداری مالی و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات

آمادگی کامل مسئولین اداری مالی و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات، مسئولین اداری مالی و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها آمادگی خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات اعلام کردند. در نشست مشترک مدیرکل اداری مالی استانداری با مسئولین اداری مالی، کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان که در فرمانداری مهریز به منظور ارائه گزارشات فعالیت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شد راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات این حوزه در برگزاری هر چه باشکوه تر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه و بررسی شد. لزوم تامین سخت های مورد نیاز و برنامه ریزی تامین آنها قبل از برگزاری انتخابات و استفاده از امکانات و منابع کلیه ادارات و نهادهای استان مورد تاکید قرار گرفت. بازدید از سایر حوزه های فناوری اطلاعات در فرماندارهای و بخشداری های استان و بررسی آمادگی لازم از دیگر مصوبات این نشست بود.
آمادگی کامل مسئولین اداری مالی و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات، مسئولین اداری مالی و کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها آمادگی خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات اعلام کردند.

در نشست مشترک مدیرکل اداری مالی استانداری با مسئولین اداری مالی، کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان که در فرمانداری مهریز به منظور ارائه گزارشات فعالیت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شد راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات این حوزه در برگزاری هر چه باشکوه تر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه و بررسی شد.
لزوم تامین سخت های مورد نیاز و برنامه ریزی تامین آنها قبل از برگزاری انتخابات و استفاده از امکانات و منابع کلیه ادارات و نهادهای استان مورد تاکید قرار گرفت.
بازدید از سایر حوزه های فناوری اطلاعات در فرماندارهای و بخشداری های استان و بررسی آمادگی لازم از دیگر مصوبات این نشست بود.

آدرس کوتاه :