آقای نماینده ! مشکل ما کمبود آب است ، آب است ، آب

آقای نماینده ! مشکل ما کمبود آب است ، آب است ، آب


در جلسه ای که با حضور مهندس فرهمند و دهیار و شورای روستای گرده کوه تشکیل گردید مشکلات روستا بررسی شده که به شرح ذیل اعلام گردید :
آقای نماینده ! مشکل ما کمبود آب است ، آب است ، آب
  1. آب َآشامیدنی که به حداقل رسیده است و در حال شور شدن می باشد.
  2. مشکل گاز رسانی گرده کوه
  3. اشتغال جوانان گرده کوه در کارخانه سیمان بوهروک
  4. مشکل امنیتی روستا
  5. عدم امکانات ورزشی
  6. آب رسانی واحدهای مسکونی بنیاد مسکن
  7. احداث جاده کارخانه سیمان به گرده کوه
  8. آسفالت خیابان اصلی روستا

بعد از اعلام مشکلات ، نماینده مردم مهریز برای حل برخی از مشکلات قول مساعد جهت رفع آن دادند.

 

آدرس کوتاه :