افزایش 3 باب آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در مهریز

افزایش 3 باب آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حسن حاضری مدیر آموزش و پرورش مهریز از افزایش 3 باب آموزشگاه با 30 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد. حاضری با بیان اینکه روز دوم فرودین بیشترین آمار اسکان را در این شهرستان داشتیم بیان داشت: بیشترین آمار پذیرش مسافران نوروزی مربوط به دوم فروردین ماه با پذیرش 177 خانوار بوده است که در آن روز مجبور به افزایش 3 باب آموزشگاه با تعداد 30 کلاس درس شدیم. وی ضمن یادآوری اینکه ستاد اسکان مسافران نوروزی در مهریز با 17 باب آموزشگاه با ظرفیت 150 کلاس درس از 25 اسفند شروع  به کار کرد افزود: بیشترین مسافران نوروزی از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، همدان و البرز به مقصد هرمزگان بودند.
افزایش 3 باب آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حسن حاضری مدیر آموزش و پرورش مهریز از افزایش 3 باب آموزشگاه با 30 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد.
حاضری با بیان اینکه روز دوم فرودین بیشترین آمار اسکان را در این شهرستان داشتیم بیان داشت: بیشترین آمار پذیرش مسافران نوروزی مربوط به دوم فروردین ماه با پذیرش 177 خانوار بوده است که در آن روز مجبور به افزایش 3 باب آموزشگاه با تعداد 30 کلاس درس شدیم.
وی ضمن یادآوری اینکه ستاد اسکان مسافران نوروزی در مهریز با 17 باب آموزشگاه با ظرفیت 150 کلاس درس از 25 اسفند شروع  به کار کرد افزود: بیشترین مسافران نوروزی از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، همدان و البرز به مقصد هرمزگان بودند.

آدرس کوتاه :