افزايش سهيمه نفت گاز مهريز نتيجه نشست فرماندار اين شهرستان با مديرعامل شركت فرورده هاي نفتي استان

افزايش سهيمه نفت گاز مهريز نتيجه نشست فرماندار اين شهرستان با مديرعامل شركت فرورده هاي نفتي استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،‌مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز در نشستي با حضور مديرعامل شركت فرورده هاي نفتي استان مشكلات سوخت شهرستان را مطرح كرد. مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز در ابتداي اين نشست به فراهم بودن زمينه هاي اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش سوخت در اين شهرستان اشاره و از عنايات شركت فرآورده هاي نفتي استان به شهرستان مهريز و زحمات و تلاش هاي زارع رئيس شركت نفت مهريز قدرداني كرد. مديركل شركت فرآورده هاي نفتي استان يزد اين جلسه از افزايش سهميه نفت گاز حمايتي استان به بخش خانگي و صنفي در مهريز خبر داد و افزود: با توجه به اعلام مشكلات مردم و مسئولين مهريز مبني بر كمبود سهميه نفت گاز حمايتي استان به بخش خانگي و صنفي، اين سهميه از 25000 ليتر به 40000 ليتر در ماه افزايش خواهد يافت. امير بني كريمي مدير كل شركت نفت استان همچنين از افزايش 70 هزار ليتري سهميه نفت گاز جايگاه هاي عرضه سوخت در مهريز خبر داد و افزود: بنا به درخواست مسئولين شهرستان سهميه نفت گاز جايگاه هاي سطح شهرستان مهريز از 450هزار ليتر روزانه به 520 هزار ليتر در روز افزايش خواهد يافت. حل مشكل كمبود سوخت مورد نياز واحدهاي سريشم پزي مهريز ، فصلي شدن انجام درخواست كشاورزان براي سهميه خود كه قبلا ماهيانه مي بايست صورت مي گرفت، تامين سيلندرگاز مايع روستائيان و احداث نمايندگي توزيع آن در روستاها از ديگر نتايج اين نشست بود. در پايان اين نشست همچنين مقرر شد كلاس هاي آموزشي در خصوص نحوه ثبت نام مصرف كنندگان در سايت تجارت آسان در شهرستان برگزار شود.
افزايش سهيمه نفت گاز مهريز نتيجه نشست فرماندار اين شهرستان با مديرعامل شركت فرورده هاي نفتي استان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،‌مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز در نشستي با حضور مديرعامل شركت فرورده هاي نفتي استان مشكلات سوخت شهرستان را مطرح كرد.
مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز در ابتداي اين نشست به فراهم بودن زمينه هاي اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش سوخت در اين شهرستان اشاره و از عنايات شركت فرآورده هاي نفتي استان به شهرستان مهريز و زحمات و تلاش هاي زارع رئيس شركت نفت مهريز قدرداني كرد.
مديركل شركت فرآورده هاي نفتي استان يزد اين جلسه از افزايش سهميه نفت گاز حمايتي استان به بخش خانگي و صنفي در مهريز خبر داد و افزود:
با توجه به اعلام مشكلات مردم و مسئولين مهريز مبني بر كمبود سهميه نفت گاز حمايتي استان به بخش خانگي و صنفي، اين سهميه از 25000 ليتر به 40000 ليتر در ماه افزايش خواهد يافت.
امير بني كريمي مدير كل شركت نفت استان همچنين از افزايش 70 هزار ليتري سهميه نفت گاز جايگاه هاي عرضه سوخت در مهريز خبر داد و افزود: بنا به درخواست مسئولين شهرستان سهميه نفت گاز جايگاه هاي سطح شهرستان مهريز از 450هزار ليتر روزانه به 520 هزار ليتر در روز افزايش خواهد يافت.
حل مشكل كمبود سوخت مورد نياز واحدهاي سريشم پزي مهريز ، فصلي شدن انجام درخواست كشاورزان براي سهميه خود كه قبلا ماهيانه مي بايست صورت مي گرفت، تامين سيلندرگاز مايع روستائيان و احداث نمايندگي توزيع آن در روستاها از ديگر نتايج اين نشست بود.
در پايان اين نشست همچنين مقرر شد كلاس هاي آموزشي در خصوص نحوه ثبت نام مصرف كنندگان در سايت تجارت آسان در شهرستان برگزار شود.

آدرس کوتاه :