افتخارآفريني دوچرخه سواران مهريزي اينبار در ليگ برتر جوانان كشور

افتخارآفريني دوچرخه سواران مهريزي اينبار در ليگ برتر جوانان كشور


تيم دوچرخه سواري مهريز مقام سوم مسابقات ليك برتر دوچرخه سواري جوانان كشور را كسب كرد
افتخارآفريني دوچرخه سواران مهريزي اينبار در ليگ برتر جوانان كشور

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در اولين مرحله از مسابقات ليگ برتر دوچرخه سواري جوانان كشور در سال 90 كه در مجموعه آزادي تهران با شركت 14 تيم برگزار شد تيم كاشي پرسپوليس مهريز به مقام سوم اين دوره از مسابقات دست يافت.
در رشته 4 كيلومتر تعقيبي تيمي تيم كاشي پرسپوليس متشكل از مجيدزارعيان،‌ اميرحسين لاري، احسان حاضري و مجيد ابويي به مقام اول دست يافت و تيم هاي پتروشيمي تبريز و ترافيك شهرداري تهران به ترتيب مقام هاي دوم و سوم را كسب كردند.
در رشته اسكراچ سجاد جعفرنسب  ار تيم كاشي پرسپوليس مهريز مقام اول را كسب كرد، ابوالفضل زارع زاده مهريزي هم در دو رشته ي 200 متر و رشته كايرين به مقام دومي دست يافت.
در پايان اين دوره از مسابقات نيز در مجموعه تيم كاشي پرسپوليس مهريز بعد از تيم هاي پتروشيمي تبريز و ترافيك شهرداري تهران به مقام سوم نائل گرديد.

آدرس کوتاه :