افتتاح هشتمين موسسه قرآني در شهرستان مهريز

افتتاح هشتمين موسسه قرآني در شهرستان مهريز


    با حضور مسئولا ن استان موسسه قرآنی نورالهدای مهریز هشتمین موسسه قرآنی تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز می باشد که دیروز در محل حوزه علمیه خواهران مهریز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، موسسه قرآنی نورالهدای مهریز با حضور مسئولین استان و شهرستان افتتاح شد . این موسسه هفتمین موسسه قرآنی تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز می باشد که دیروز در محل حوزه علمیه خواهران مهریز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. شهرستان مهریز از نظر تعداد موسسات قرآنی رتبه اول استان را داراست.  
افتتاح هشتمين موسسه قرآني در شهرستان مهريز

 

 


با حضور مسئولا ن استان موسسه قرآنی نورالهدای مهریز هشتمین موسسه قرآنی تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز می باشد که دیروز در محل حوزه علمیه خواهران مهریز فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز، موسسه قرآنی نورالهدای مهریز با حضور مسئولین استان و شهرستان افتتاح شد.

این موسسه هفتمین موسسه قرآنی تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز می باشد که دیروز در محل حوزه علمیه خواهران مهریز فعالیت خود را رسما آغاز کرد.
شهرستان مهریز از نظر تعداد موسسات قرآنی رتبه اول استان را داراست.


 

آدرس کوتاه :