افتتاح طرحهای صنعتی شهرستان مهريزبا حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ومدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشور


در سومين روزازدهه مبارك فجربا حضوردکترسیدابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ومدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشوردو واحد توليدي در شهرستان مهریز، به بهره برداري رسيد

 

در سومين روزازدهه مبارك فجربا حضوردکترسیدابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ومدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشوردو واحد توليدي در شهرستان مهریز، به بهره برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز در سومين روزازايام الله دهه فجربا حضوردکترسیدابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ومدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی کشوردو واحد توليدي(فولاد محمدوپنل يزد) در شهرستان مهریز، به بهره برداري رسيد.

همچنین زارع مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ، دشتی مدیرکل امور اقتصادی استانداری ، عظیمی مدیرعامل شهرکهای صنعتی یزد وسید محمد رستگاری فرماندار مهریز ،معاون وزیر راهمراهی مي كردند..

شايان ذكر است با افتتاح وراه اندازي اين دوواحد توليدي براي 120نفر بصورت مستقيم اشتغال ايجاد شد.آدرس کوتاه :