افتتاح بخش آی سی یو - قلب و سی سی یو بیمارستان مهریز

افتتاح بخش آی سی یو - قلب و سی سی یو بیمارستان مهریز


افتتاح بخش آی سی یو - بخش قلب و سی سی یو بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) مهریز در روز شنبه 9/3/88 ساعت 16:45 با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای لنکرانی در محل بیمارستان
افتتاح بخش آی سی یو - قلب و سی سی یو بیمارستان مهریز

- بهره برداري از بخش قلب و ccu

 

- مجموعاً براي اين دو بخش شش ميليارد ريال هزينه گرديده است كه 40 درصد از اعتبار عمراني آن توسط خيّر ارجمند جناب آقاي حاج محمود زارع بيدكي و 60 درصد مابقي معادل دو ميليارد ريال از طريق مصوّبات سفر دور اول رياست محترم جمهوري تأمين گرديده است همچنين براي تأمين تجهيزات لازم نيز مبلغ دو ميليارد ريال در سفر مقام معظم رهبري وقريب به يك ميلياردريال توسط مسئولين دانشگاه علوم پزشكي و خيّر تأمين شده است.

 

از ويژگيهاي اين دو بخش هُتلينگ و تجهيزات آن است كه در سطح استان منحصر به فرد است. تهيّه ي تختهاي تمام اتوماتيك و اكوكارديوگرافي كه ثبت سفارش شده و مراحل واردات آن در حال پيگيري است، ازجديدترين مدل توليدي كمپاني مربوط بوده ودرحال حاضر در سطح كشور هم تنها تعداد مراكز معدودي به اين نوع دستگاه مجهز  شده اند.

 

 

- بهره برداري از4واحد منازل مسكوني متخصصين

 

اين پروژه به منظور  مقيم نمودن آن دسته از متخصصيني كه ضرورت دارد در مواقع اورژانسي در بيمارستان مقيم باشند با اعتبار يك ميلياردو پانصد ميليون ريال از محل مصوّبات دور اول رياست محترم جمهوري احداث شده است و براي تجهيز و محوّطه سازي آن نيز نزديك به دويست ميليون ريال توسط معاونت محترم پشتيباني دانشگاه تأمين گرديده است. اين طرح در وسعت 350 متر مربع در دو طبقه احداث شده است .

 

- افتتاح بخش ICU (4 تخته)

 

اين بخش با   هزينه ي   يك ميلياردو ششصد ميليون ريال از محل اعتبارات دانشگاه تجهيز و راه اندازي مي شود .

 

-آغاز عمليات ساختماني بخش ICU و سي تي اسكن

 اين پروژه با تأسيسات آن مجموعاً در وسعت 1600متر مربع و با اعتباري افزون بر هفت ميليارد ريال اجرا مي شودكه40 درصد هزينه ي ساخت توسط خيّر ارجمند جناب آقاي مهندس امير عسكري خواه و مابقي هزينه ICU از محل اعتبارات  سفر دور دوم رياست محترم جمهوري به استان يزد تأمين خواهد شد .

 

-آغاز عمليات ساختماني 4واحد ديگر منازل مسكوني متخصصين

 كه تأمين100درصد اعتبار لازم در سفر هيأت دولت به استان يزد مصوّب گرديده است.

-      افتتاح رسمي از بخش آندوسكوپي

 

براي تجهيزاين بخش چهارصدميليون ريال هزينه شده است كه سي درصد آن توسط آقاي اميرعلي عسكراولادي تأمين شده است .

- بهره برداري از دستگاه بلادگاز آزمايشگاه براي تشخيص گازهاي خوني

 

 

 

 

- بهره برداري از پروژه ي آسفالت محوّطه

 

 كه هزينه اي بالغ بر هفتصدميليون ريال در بر داشته كه اين امر با تشريك مساعي شوراي شهر، شهرداري مهريز و خيّر ارجمند جناب آقاي مهندس حسين نيك فرجام درحال انجام مي باشد.

- اضافه مي نمايد مجموع پروژه هاي فوق قريب به بيست ميليارد ريال هزينه دربردارد.

*  علاوه بر 10 پروژه مزبورگوشه اي از اقدامات انجام شده اخير نيزبه شرح ذيل مي باشد:

* تكميل و تجهيز بخش اورژانس

 

اين بخش با هزينه ي دو ميلياردوپانصدوپنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات دانشگاه تأمين و تجهيز گرديده كه داراي پنج تخت بستري اطفال ، شانزده عدد تخت بستري زنان و مردان ، اتاق عمل سرپايي ، مطب پزشك كشيك،  راديولوژي ، CPR ( احياي قلبي – تنفسي ) ، تزريقات و پانسمان و ECG  مي باشدكه در سفر دور دوم رياست محترم جمهوري به بهره برداري رسيد .

2-  انجام عمليات ساختماني پلي كلينيك تخصصي

 

اين بخش با زيربناي 1600 مترمربع و نياز به هزينه اي بالغ بر هفت ميليارد ريال توسط خير محترم آقاي حاج محمد حاج قاسمي ( 40% خيري ) و مابقي در سفر هيأت دولت به استان تأمين اعتبار شد . اين بخش علاوه بر ظرفيت بيش از بيست مطب متخصصين ، داراي اتاق هاي سنجش تراكم استخوان ، سونوگرافي ، اكو ، تست ورزش ، آندوسكوپي ، شنوايي سنجي و .... مي باشد .

در اين مدت براي تأمين تجهيزات بيمارستان ، غير از موارد مزبور بالغ بر 000/000/45 ريال هزينه شده است .

در پايان از كليه ي مسئولان اعم از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و معاونين پشتيباني و درمان دانشگاه ، امام جمعه معزز ، فرماندار محترم ، رياست محترم و اعضاي شوراي شهر ، شهرداري و خيرين ارجمند و ساير عزيزاني كه در تصويب ، تكميل و بهره برداري پروژه مارا ساعي بوده اند ، تقدير و تشكر مي نمايم . اميدواريم با اقدامات فوق ، بخش عمده اي از نيازهاي مراجعين و مردم عزيز را تأمين نموده ، مورد رضايت حق تعالي واقع شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :