آغاز عملیات طرح سرشماری کشاورزی مهریز از امروز


محمد زارع معاون فرمانداری مهریزامروز در ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان گفت: همه نیروهای ستادی سرشمار عمومی کشاورزی آماده شده‌‌اند تا از امروز از همه تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی آمارگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ محمد زارع معاون فرماندار امروز در ستاد سرشماری کشاورزی شهرستان گفت: همه نیروهای ستادی سرشمار عمومی کشاورزی آماده شده‌‌اند تا از امروز از همه تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی آمارگیری کنند.

وی ادامه داد: برای برنامه‌ریزی و پیشرفت در این بخش باید اطلاعات و داده‌های خوبی داشته باشیم و این مستلزم همکاری همه افرادی است که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

معاون فرمانداری مهریز تصریح کرد: برای یک برنامه‌ریزی خوب در بخش کشاورزی با این آمارگیری، اولویت کاری خود را براساس آن داده‌ها و اطلاعات پایه‌گذاری خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن درخواست از تمام کشاورزان و تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی گفت: این طرح آماری از پنجم مهر(امروز) تا ۱۸ آبان‌ماه سال جاری به صورت میدانی است و عملیات آمارگیری انجام می‌شود.


آدرس کوتاه :