آغاز آسفالت معابر مسکن مهر مهریز در آینده ای نزدیک

آغاز آسفالت معابر مسکن مهر مهریز در آینده ای نزدیک


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آغاز آسفالت معابر مسکن مهر مهریز در آینده ای نزدیک انجام می شود. فرماندار مهریز در نشستی با حضور دست اندرکاران مسکن مهر، بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر از جمله آسفالت تاکید کرد و دستور انعقاد قرارداد و آغاز آسفالت معابر مسکن مهر شهرک های شهید علی زارع و شهید بهشتی مهریز را داد. گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز بصورت تکمیل و نیمه تمام به متقاضیان واگذار شده است.
آغاز آسفالت معابر مسکن مهر مهریز در آینده ای نزدیک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آغاز آسفالت معابر مسکن مهر مهریز در آینده ای نزدیک انجام می شود.
فرماندار مهریز در نشستی با حضور دست اندرکاران مسکن مهر، بر تامین زیرساخت های واحدهای مسکونی مهر از جمله آسفالت تاکید کرد و دستور انعقاد قرارداد و آغاز آسفالت معابر مسکن مهر شهرک های شهید علی زارع و شهید بهشتی مهریز را داد.
گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز بصورت تکمیل و نیمه تمام به متقاضیان واگذار شده است.

آدرس کوتاه :