آغاز اجرای طرح کتاب من در کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز

آغاز اجرای طرح کتاب من در کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز


طرح کتاب من با حضور جمعی از مسئولین شهرستان مهریز راه اندازی شد.
آغاز اجرای طرح کتاب من در کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز ، قریشی رئیس اداره كتابخانه های عمومی شهرستان مهریز اظهار داشت : اعضا می توانند با مراجعه به کتابخانه ها و ثبت نام در این طرح ، در کمتر از 15 روز کتاب درخواستی خود را که در کتابخانه موجود نیست دریافت نمایند.
وی ادامه داد این طرح مورد استقبال مراجعین و اعضای کتابخانه ها قرار گرفته است.
آدرس کوتاه :