اعطای وام 20 میلیون تومانی به جوانان واجد شرایط

اعطای وام 20 میلیون تومانی به جوانان واجد شرایط


کلیه جوانانی که خدمت سربازی را به پایان رسانده اند و متأهل باشند و در ضمن صاحب قطعه زمینی با سند شش دانگ و پروانه ساخت از شهرداری باشند می توانند از وام 20 میلیون تومانی جهت ساخت زمین مسکونی خود استفاده کنند.
اعطای وام 20 میلیون تومانی به جوانان واجد شرایط
احمد علی زارعزاده در خصوص روند پیشرفت و ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر گفت هم اکنون 367 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال اجرا می باشد وی اضافه کرد تا پایان مهر ماه سال جاری اولین واحدهای مسکونی طرح مهر آماده تحویل و بهره برداری می گردد.
آدرس کوتاه :