معاون سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور

اعطای تسهیلات به دهیاری های کشور


معاون سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور در نشست با بخشداران استان یزد در مهریز از ارائه تسهیلات برای درآمدهای پایدار در دهیاریها خبرداد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:معاون سازمان دهیاری‌هاو شهرداری‌های وزارت کشور در نشست با بخشداران استان یزد در مهریز از ارائه تسهیلات برای درآمدهای پایدار در دهیاریها خبرداد و گفت: 
با ظرفیتی که توسط  سازمان شهرداری کشور و وزارت کشور فراهم شده دهیاری ها می توانند  از تسهیلات برای ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها استفاده کنند.
جندقیان افزود:دهیاری ها،پروژه ها و طرح های قابل اجرا در روستاها را به بخشداری و دفتر روستایی استانداری معرفی و هماهنگی بین دستگاهی و صدور مجوز توسط سازمان دهیاری ها انجام می شود و تسهیلات در اختیار آنها قرار می گیرد.
در این نشست مسائل و مشکلات توسط بخشداران مطرح و کریمی مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی وزرات کشور  از موافقت مجلس برای  توزیع اعتبارات دهیاریها توسط وزارت کشور خبر داد وگفت:
با توجه به اینکه تا پیش از این اعتبارات توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بین دهیاری ها توزیع می شد و مجدد با موافقت مجلس و نمایندگان در روز گذشته دوباره توزیع اعتبار بین دهیاری ها توسط وزارت کشور برقرار شد و از این بعد کمک های مالی و اعتباری برای  همه دهیاریها در کشور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برقرار خواهد بود تا امید در بین مردم جاری و ساری باشد .
بازدید از باغ آهو سریزد و اقامتگاه بومگردی و کاروانسرای زین الدین از دیگر برنامه های سفر جندقیان به مهریز بود.


آدرس کوتاه :