اعزام كاروان راهيان نور دانش آموزي مهريز در دهه ولايت

اعزام كاروان راهيان نور دانش آموزي مهريز در دهه ولايت


مسئول روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: 290 دانش آموز پایه دوم متوسطه مهریز در قالب درس آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور اعزام شدند.  به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز محمد حسن بيدكي گفت با توجه به اینکه کاروان های راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی و ارزشی کشور هستند. از زمانی که اعزام کاروان های راهیان نور آغاز شده نسل جوان پررنگ تر در جامعه نشان داده مي شود.وی دلبستگی جوانان به ارزش های انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس را ضامن بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: همچون سال های گذشته با هدف عمق بخشی به آگاهی های نسل جوان در مورد وقایع دفاع مقدس و انتقال به نسل جدید، تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل امروز باید به وسیله برنامه های فرهنگی، مذهبی، بصیرت افزایی هویت بیشتری ببخشیم . وی با اشاره به اعزام دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه مهریز به راهیان نور گفت: ۲۹۰ دانش آموز پایه دوم متوسطه مهریز در قالب درس آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور اعزام شدند تا از مناطق عملیاتی طلائیه، شلمچه، دهلاویه، اروندکنار، هویزه و مناطق عملیاتی دیگر بازدید کنند. وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی، در برنامه های فرهنگی مذهبی و رزمایش شبانه نیز شرکت می کنند.    
اعزام كاروان راهيان نور دانش آموزي مهريز در دهه ولايت
مسئول روابط عمومی و تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: 290 دانش آموز پایه دوم متوسطه مهریز در قالب درس آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز محمد حسن بيدكي گفت با توجه به اینکه کاروان های راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی و ارزشی کشور هستند. از زمانی که اعزام کاروان های راهیان نور آغاز شده نسل جوان پررنگ تر در جامعه نشان داده مي شود.وی دلبستگی جوانان به ارزش های انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس را ضامن بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: همچون سال های گذشته با هدف عمق بخشی به آگاهی های نسل جوان در مورد وقایع دفاع مقدس و انتقال به نسل جدید، تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل امروز باید به وسیله برنامه های فرهنگی، مذهبی، بصیرت افزایی هویت بیشتری ببخشیم.

وی با اشاره به اعزام دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه مهریز به راهیان نور گفت: ۲۹۰ دانش آموز پایه دوم متوسطه مهریز در قالب درس آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور اعزام شدند تا از مناطق عملیاتی طلائیه، شلمچه، دهلاویه، اروندکنار، هویزه و مناطق عملیاتی دیگر بازدید کنند.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی، در برنامه های فرهنگی مذهبی و رزمایش شبانه نیز شرکت می کنند.

 


 

آدرس کوتاه :