اطلاعیه همکاری در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390

اطلاعیه همکاری در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد سرشماري كشور به منظور ايجاد امكان مشاركت فعال براي آحاد ملت در اقصي نقاط كشور اقدام به طراحي سامانه " ثبت نام الكترونيكي " از داوطلبان اجراي سرشماري مذكور نموده است براي اين منظور مي بايست ؛ ابتدا در صفحه اصلي سامانه ثبت نام ، شرايط و ضوابط ثبت نام را به دقت مطالعه و در صورت داشتن شرايط عنوان شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايید.همچنين شايان ذكر است اطلاعات وارد شده در سامانه محرمانه تلقي خواهد شد، ضمناً ثبت نام در سامانه به منزله استخدام نهايي نمی باشد. زمان ثبت نام متقاضيان در سامانه سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390               10 مرداد ماه 1390 لغايت 10 شهريور 1390  زمان اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390                2 آبان ماه  1390 لغايت 22 آبان ماه 1390  
اطلاعیه همکاری در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد سرشماري كشور به منظور ايجاد امكان مشاركت فعال براي آحاد ملت در اقصي نقاط كشور اقدام به طراحي سامانه " ثبت نام الكترونيكي " از داوطلبان اجراي سرشماري مذكور نموده است براي اين منظور مي بايست ؛ ابتدا در صفحه اصلي سامانه ثبت نام ، شرايط و ضوابط ثبت نام را به دقت مطالعه و در صورت داشتن شرايط عنوان شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايید.همچنين شايان ذكر است اطلاعات وارد شده در سامانه محرمانه تلقي خواهد شد، ضمناً ثبت نام در سامانه به منزله استخدام نهايي نمی باشد.

زمان ثبت نام متقاضيان در سامانه سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390

              10 مرداد ماه 1390 لغايت 10 شهريور 1390 

زمان اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390

               2 آبان ماه  1390 لغايت 22 آبان ماه 1390

 

آدرس کوتاه :