اطلاعیه جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران-مهریز

اطلاعیه جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران-مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ کانون زبان ایران جهت توسعه و راه اندازی مرکز آموزشی مهریز از داوطلبان مسلط به زبان انگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت بعمل می آورد. الف- شرایط داوطلبان : بخش انگلیسی – گروه بزرگسالان 1-    حداقل سن 22 سال و حداکثر 45 سال 2-    دارا بودن یکی از مدارک زیر : -          مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا -          مدرک Senior Proficiency  کانون زبان ایران -          گواهی اشتغال به تحصیل درسال آخرمقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی و مدارک امتحانات شناخته شده بین المللی در زبان انگلیسی مطابق جدول زیر: ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول 1 TOEFL (iBT) نمره 100 به بالا (معادل 600 به بالا برای آزمون pBT ) 2 IELTS نمره 5/7 به بالا (با حداکثر اعتبار 2 سال) 3 CELTA ارائه مدرک 4 DELTA ارائه مدرک بخش انگلیسی – گروه نوجوانان 1-  حداقل سن 22 سال و حداکثر 40 سال 2-  دارا بودن یکی از مدارک زیر : -   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا -   گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی -   گواهی اشتغال به تحصیل سطح AD4 قدیم یا AD3 جدید کانون زبان ایران 3-   دارندگان مدارک  تخصصی زیر از آزمون کتبی معاف می باشند. ولی لازم است در سایر مراحل شرکت نمایند: ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول 1 SCE کانون زبان ایران - 2 TOEFL (iBT) نمره 90 به بالا (معادل 577 به بالا برای آزمون pBT ) 3 IELTS نمره 7 به بالا (با حداکثر اعتبار 2 سال ) 4 CELTA ارائه مدرک 5 DELTA ارائه مدرک ب- مراحل ثبت نام اینترنتی(ثبت نام صرفاً ازطریق اینترنت انجام خواهد شد) 1-     ثبت نام وتکمیل فرم مربوط به مراحل جذب مدرس از طریق سامانه خدمات اینترنتی کانون به آدرس : www.ilireg.ir  - ستون آزمونها –گزینه آزمون جذب مدرس 2-     اسکن نمودن عکس ومدارک تخصصی مندرج در بند دو جداول فوق 3-    روش پرداخت اینترنتی با توجه به اینکه هزینه شرکت در آزمون در هنگام ثبت نام توسط درگاه اینترنتی بانک ملی صورت می پذیرد . دواطلبان  لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها فعال می باشد. با مراجعه به سایت کانون وپرداخت مبلغ 000/200 ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون کتبی ، اقدام نمایند. مبلغ واریزی غیر قابل برگشت می باشد. (حتی در صورت غیبت) (جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وبلاگ مرکز آموزشی یزد www.ili.ir/yazd   مراجعه نمایید)   4- تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون ( همراه داشتن کارت جهت شرکت در آزمون کتبی الزامی است . توجه : داوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در یکی از آزمونهای گروه بزرگسالان یا نوجوانان در بخش انگلیسی می باشند. در صورت پذیرفته شدن در آزمون کتبی، مراحل برگزاری مصاحبه و دوره آموزشی براساس اولویت بندی از اداره مرکزی اعلام خواهد شد. زمان پرینت کارت شرکت درآزمون ومشاهده حوزه بندی از تاریخ31/1/92 تا 2/2/92 از طریق سامانه خدمات اینترنتی کانون  زبان ایران ( www.ilireg.ir ) امکانپذیرمی باشد.  آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی : 18/12/91                 زمان امتحان : جمعه 06/02/92 نشانی : یزد- خ آیت ا... کاشانی – جنب سازمان آب – کوچه 34 - کانون زبان ایران تلفن : 14-6280111-0351
اطلاعیه جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران-مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ کانون زبان ایران جهت توسعه و راه اندازی مرکز آموزشی مهریز از داوطلبان مسلط به زبان انگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت بعمل می آورد.

الف- شرایط داوطلبان :
بخش انگلیسی – گروه بزرگسالان
1-    حداقل سن 22 سال و حداکثر 45 سال
2-    دارا بودن یکی از مدارک زیر :
-          مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا
-          مدرک Senior Proficiency  کانون زبان ایران
-          گواهی اشتغال به تحصیل درسال آخرمقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی
و مدارک امتحانات شناخته شده بین المللی در زبان انگلیسی مطابق جدول زیر:

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول

1

TOEFL (iBT)

نمره 100 به بالا

(معادل 600 به بالا برای آزمون pBT )

2

IELTS

نمره 5/7 به بالا (با حداکثر اعتبار 2 سال)

3

CELTA

ارائه مدرک

4

DELTA

ارائه مدرک

بخش انگلیسی – گروه نوجوانان

1-  حداقل سن 22 سال و حداکثر 40 سال

2-  دارا بودن یکی از مدارک زیر :

-   مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

-   گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

-   گواهی اشتغال به تحصیل سطح AD4 قدیم یا AD3 جدید کانون زبان ایران

3-   دارندگان مدارک  تخصصی زیر از آزمون کتبی معاف می باشند. ولی لازم است در سایر مراحل شرکت نمایند:

ردیف

آزمون/ مدرک

نمره قابل قبول

1

SCE کانون زبان ایران

-

2

TOEFL (iBT)

نمره 90 به بالا

(معادل 577 به بالا برای آزمون pBT )

3

IELTS

نمره 7 به بالا (با حداکثر اعتبار 2 سال )

4

CELTA

ارائه مدرک

5

DELTA

ارائه مدرک

ب- مراحل ثبت نام اینترنتی(ثبت نام صرفاً ازطریق اینترنت انجام خواهد شد)

1-     ثبت نام وتکمیل فرم مربوط به مراحل جذب مدرس از طریق سامانه خدمات اینترنتی کانون به آدرس : www.ilireg.ir  - ستون آزمونها –گزینه آزمون جذب مدرس

2-     اسکن نمودن عکس ومدارک تخصصی مندرج در بند دو جداول فوق

3-    روش پرداخت اینترنتی

با توجه به اینکه هزینه شرکت در آزمون در هنگام ثبت نام توسط درگاه اینترنتی بانک ملی صورت می پذیرد . دواطلبان  لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها فعال می باشد. با مراجعه به سایت کانون وپرداخت مبلغ 000/200 ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون کتبی ، اقدام نمایند. مبلغ واریزی غیر قابل برگشت می باشد. (حتی در صورت غیبت)

(جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وبلاگ مرکز آموزشی یزد www.ili.ir/yazd   مراجعه نمایید)

  4- تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون ( همراه داشتن کارت جهت شرکت در آزمون کتبی الزامی است .

توجه : داوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در یکی از آزمونهای گروه بزرگسالان یا نوجوانان در بخش انگلیسی می باشند.

در صورت پذیرفته شدن در آزمون کتبی، مراحل برگزاری مصاحبه و دوره آموزشی براساس اولویت بندی از اداره مرکزی اعلام خواهد شد.

زمان پرینت کارت شرکت درآزمون ومشاهده حوزه بندی از تاریخ31/1/92 تا 2/2/92 از طریق سامانه خدمات اینترنتی کانون  زبان ایران

(www.ilireg.ir) امکانپذیرمی باشد.

 آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی : 18/12/91                 زمان امتحان : جمعه 06/02/92

نشانی : یزد- خ آیت ا... کاشانی – جنب سازمان آب – کوچه 34 - کانون زبان ایران

تلفن : 14-6280111-0351

آدرس کوتاه :