اضافه شدن رشته كارشناسي ارشد رياضي محض به رشته هاي دانشگاه پيام نور

اضافه شدن رشته كارشناسي ارشد رياضي محض به رشته هاي دانشگاه پيام نور


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز محمد رضا زارع بيدكي با اشاره به رشته‌ اضافه شده در مرکز پیام نور مهریز تصریح کرد: رشته‌ ریاضی محض گرایش جبر در دو شیوه معمولی و آموزش محور در رده کارشناسی ارشد در مرکز مهریز راه اندازی و در اصلاحیه دفترچه راهنمای دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور قرار گرفت . دانشگاه پیام نور مرکز مهریز هم‌اکنون با ۲ هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۳۱ رشته کارشناسی و ۴۱۲ دانشجو در پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می ‌کند.
اضافه شدن رشته كارشناسي ارشد رياضي محض به رشته هاي دانشگاه پيام نور

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز محمد رضا زارع بيدكي با اشاره به رشته‌ اضافه شده در مرکز پیام نور مهریز تصریح کرد: رشته‌ ریاضی محض گرایش جبر در دو شیوه معمولی و آموزش محور در رده کارشناسی ارشد در مرکز مهریز راه اندازی و در اصلاحیه دفترچه راهنمای دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور قرار گرفت.

دانشگاه پیام نور مرکز مهریز هم‌اکنون با ۲ هزار و ۳۵۰ دانشجو در ۳۱ رشته کارشناسی و ۴۱۲ دانشجو در پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می‌کند.

پیام نور مهریز

آدرس کوتاه :