اشتغالزایی 96 نفر از مددجویان کمیته امداد مهریز در 4 ماهه نخست سال

اشتغالزایی 96 نفر از مددجویان کمیته امداد مهریز در 4 ماهه نخست سال


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز گفت: در چهار ماهه نخست امسال نیز ۹۶ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی مشغول به کار شدند. سید مهدی حسینی مبارکه افزود: در سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال وام قرض الحسنه کارگشایی به منظور اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شد. وی با بیان این مطلب اظهار داشت: این میزان وام به ۵۷۶ نفر از مددجویان اعطا شده است. حسینی مبارکه مبلغ وام اعطا شده به این تعداد از مددجویان را ۶۶۹ میلیون ریال عنوان کرد. هم اکنون ۹ هزار و ۱۷۷ مددجو از حمایت های مادی و معنوی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز بهره مند می باشند.
اشتغالزایی 96 نفر از مددجویان کمیته امداد مهریز در 4 ماهه نخست سال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز گفت: در چهار ماهه نخست امسال نیز ۹۶ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی مشغول به کار شدند.
سید مهدی حسینی مبارکه افزود: در سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال وام قرض الحسنه کارگشایی به منظور اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت شد.
وی با بیان این مطلب اظهار داشت: این میزان وام به ۵۷۶ نفر از مددجویان اعطا شده است.
حسینی مبارکه مبلغ وام اعطا شده به این تعداد از مددجویان را ۶۶۹ میلیون ریال عنوان کرد.
هم اکنون ۹ هزار و ۱۷۷ مددجو از حمایت های مادی و معنوی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز بهره مند می باشند.

آدرس کوتاه :