اسکان ده هزار نفرمیهمان نوروزی درمدارس مهریز


مدیرآموزش وپرورش مهریزگفت: در ایام تعطیلات نوروزی نزدیک به ده هزار نفر میهمانان نوروزی در مدارس مهریز اسکان یافتند.

مدیرآموزش وپرورش مهریزگفت: در ایام تعطیلات نوروزی نزدیک به ده هزار نفر میهمانان نوروزی در مدارس مهریز اسکان یافتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزو نقل ازآموزش و پرورش مهریز مدیرآموزش وپرورش مهریزگفت: تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه یک هزاروسیصد و شصت وپنج خانوار از مسافران نوروزی  با جمعیت نه هزار وهفتصد وسه نفر در14  آموزشگاه شهرستان اسکان یافتند.

سید علی کارآموز افزود: از این تعداد ، 866 خانوار با جمعیت 6 هزار ودویست ونود وپنج نفر را فرهنگیان و خانواده آنان تشکیل می دهند و 419 خانوار با جمعیت 2 هزار و هفتصد و سی وسه نفر از کارکنان دولت ولشگری هستند.

وی ادامه داد: 80 خانوار با جمعیت ششصد و سی و پنج نفر ساکن یافته در مدارس از سایر اقشار هستند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان مهریز از 27 اسفندماه سال گذشته آغاز و تا 13 فروردین سال جاری ادامه داشته است


آدرس کوتاه :