استاندار یزد در بازدیدی یک روزه از 20پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری وهمچنین پروژههای عمرانی سفر ریس جمهوری در شهرستان مهریز بازدید کرد

استاندار یزد در بازدیدی یک روزه از 20پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری وهمچنین پروژههای عمرانی سفر ریس جمهوری در شهرستان مهریز بازدید کرد


استاندار یزد در بازدیدی یک روزه از 20پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری وهمچنین پروژه های عمرانی سفر ریس جمهوری   در شهرستان مهریز بازدید کرد.   محمد رضا فلاح زاده به همراه فرماندار مهریز در بازدیدی از 20پروژه مصوب سفر رهبری و همچنین پروژه های عمرانی مصوب ریس جمهوری   بازدید کرد. در سفر مقام معظم رهبری به استان یزد   20 طرح عمرانی در بخش های مختلف برای پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان مهریز با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال مصوب شد که تا کنون این پروژه ها پیشرفتی 30 تا 100 درصدی داشته اند   استاندار یزددر این بازدید از چگونگی روند پیشرفت طرح های مصوب بازدید کرد فلاح زاده از روند کند مسکن مهر در شهرک شهید علی زارع   وهمچنین عدم پیشرفت مراحل اجرای ساختمان اموزشکده فنی و عدم واگزاری انشعاب گاز با وجود لوله گزاری درچند روستای مهریز انتقاد کرد وخاستار پیگیری مسئولین شهرستان برای تکمیل هر چه زودتر این پروژه ها شد. وی در ادامه ازروستای چاه مورتنی بازدید کرد و اهالی آن دلجوی کرد و برای تکمیل تنها حسینه این روستا قول مسائد داد.   
استاندار یزد در بازدیدی یک روزه از 20پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری وهمچنین پروژههای عمرانی سفر ریس جمهوری در شهرستان مهریز بازدید کرد

استاندار یزد در بازدیدی یک روزه از 20پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری وهمچنین پروژه های عمرانی سفر ریس جمهوری  در شهرستان مهریز بازدید کرد.

 محمد رضا فلاح زاده به همراه فرماندار مهریز در بازدیدی از 20پروژه مصوب سفر رهبری و همچنین پروژه های عمرانی مصوب ریس جمهوری  بازدید کرد.

در سفر مقام معظم رهبری به استان یزد  20 طرح عمرانی در بخش های مختلف برای پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان مهریز با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال مصوب شد که تا کنون این پروژه ها پیشرفتی 30 تا 100 درصدی داشته اند  استاندار یزددر این بازدید از چگونگی روند پیشرفت طرح های مصوب بازدید کرد فلاح زاده از روند کند مسکن مهر در شهرک شهید علی زارع  وهمچنین عدم پیشرفت مراحل اجرای ساختمان اموزشکده فنی و عدم واگزاری انشعاب گاز با وجود لوله گزاری درچند روستای مهریز انتقاد کرد وخاستار پیگیری مسئولین شهرستان برای تکمیل هر چه زودتر این پروژه ها شد.

وی در ادامه ازروستای چاه مورتنی بازدید کرد و اهالی آن دلجوی کرد و برای تکمیل تنها حسینه این روستا قول مسائد داد. 

 

آدرس کوتاه :