از برنامه های کمیته امداد حضرت امام(ره)مهریز ؛ پرداخت 400 فقره تسهيلات جهت اشتغال نیازمندان در سال 90

از برنامه های کمیته امداد حضرت امام(ره)مهریز ؛ پرداخت 400 فقره تسهيلات جهت اشتغال نیازمندان در سال 90


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، محمدزارع رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز گفت: در سال 1389 تعداد 29 نفر از محل صندوق اشتغال نیازمندان با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در زمینه های کشاورزی، دامداری، کسب، حمل و نقل و ...دریافت کرده اند. وی افزود: همچنین در سال 1389 تعداد  148 نفر از فرزندان و اقشار نيازمند و مددجويان تحت پوشش جهت اخذ تسهیلات بانکی قرض الحسنه معرفی شدند که از این تعداد بيش از 1 میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت 5 ساله و کارمزد 4 درصد دریافت کردند. زارع در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 1390 هم  كه از طرف مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اشتغال نقش عمده و پررنگي در سياست هاي دولت محترم دارد كه در شهرستان مهريز ‌در زمينه توانمندسازي خانواده ها به 400 نفر از مددجويان تحت حمايت و فرزندان آنان، اقشار نيازمند شهرستان پرداخت و زمينه اشتغال و خودكفائي اين عزيزان را از محل اعتبارات صندوق اشتغال نيازمندان و وام بانكي استفاده خواهند كرد. وي  افزود: در سال جاري اميدواريم بيش از گذشته در خدمت محرومين شهرستان جهت توانمندسازي و اعتماد و برگرداندن كرامت نفس خانواده ها قدمهايي را خواهيم برداشت. وی مهمترین هدف از پرداخت این تسهیلات را استقلال مالی افراد زیر پوشش کمیته امداد شهرستان مهریز و افراد نیازمند دانست.  
از برنامه های کمیته امداد حضرت امام(ره)مهریز ؛ پرداخت 400 فقره تسهيلات جهت اشتغال نیازمندان در سال 90

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، محمدزارع رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز گفت: در سال 1389 تعداد 29 نفر از محل صندوق اشتغال نیازمندان با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در زمینه های کشاورزی، دامداری، کسب، حمل و نقل و ...دریافت کرده اند.
وی افزود: همچنین در سال 1389 تعداد  148 نفر از فرزندان و اقشار نيازمند و مددجويان تحت پوشش جهت اخذ تسهیلات بانکی قرض الحسنه معرفی شدند که از این تعداد بيش از 1 میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت 5 ساله و کارمزد 4 درصد دریافت کردند.
زارع در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 1390 هم  كه از طرف مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اشتغال نقش عمده و پررنگي در سياست هاي دولت محترم دارد
كه در شهرستان مهريز ‌در زمينه توانمندسازي خانواده ها به 400 نفر از مددجويان تحت حمايت و فرزندان آنان، اقشار نيازمند شهرستان پرداخت و زمينه اشتغال و خودكفائي اين عزيزان را از محل اعتبارات صندوق اشتغال نيازمندان و وام بانكي استفاده خواهند كرد.
وي  افزود: در سال جاري اميدواريم بيش از گذشته در خدمت محرومين شهرستان جهت توانمندسازي و اعتماد و برگرداندن كرامت نفس خانواده ها قدمهايي را خواهيم برداشت.
وی مهمترین هدف از پرداخت این تسهیلات را استقلال مالی افراد زیر پوشش کمیته امداد شهرستان مهریز و افراد نیازمند دانست.

 

آدرس کوتاه :