ازمجموع 81 میلیارد تومان اعتبارات استان 7/7 درصد به شهرستان مهریز اختصاص یافت.

ازمجموع 81 میلیارد تومان اعتبارات استان 7/7 درصد به شهرستان مهریز اختصاص یافت.


در جلسه ی کمیته برنامه ریزی که با حضور کارشناسان استانداری و ادارات کل و مدیران شهرستان برگزار شد فرماندار مهریز ضمن انتقاد از اینکه شهرستان مهریز با محرومیت بالا جزء شهرستان های محروم قرار نگرفته از مسئولین خواست در این خصوص تجدید نظر گردد.
ازمجموع 81 میلیارد تومان اعتبارات استان 7/7 درصد به شهرستان مهریز اختصاص یافت.
احمدعلی زارعزاده کل اعتبار این شهرستان را 53 میلیارد ریال عنوان نمود و گفت این اعتبارات در قالب 175 پروژه در 15 فصل اختصاص یافته که بیشترین اعتبار با 950 میلیون تومان به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمترین اعتبار با 30 میلیون تومان به بخش محیط زیست اختصاص یافته است.

آدرس کوتاه :