ارتفاعات آدروشک مهریز سفیدپوش شد

ارتفاعات آدروشک مهریز سفیدپوش شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با بارش‌های بهاره در چند روز اخیر، ارتفاعات آدروشک و دامگاهان مهریز سفیدپوش شد و کشاورزان مهریزی غرق در شادی شدند. با بارش‌های بهاره، ارتفاعات برخی دهستان‌های بخش مرکزی مهریز که برف آنها به علت گرمای کویر آب شده بود، دوباره سفیدپوش شد و با بارش این برف بهاره، برف‌های رشته کوه شیرکوه در بالادست منطقه آدروشک و دامگاهان جلوه‌ای زیبا به شهرستان مهریز بخشید. سفیدپوش شدن دوباره ارتفاعات آدروشک و دامگاهان موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان منطقه شده است. آب چشمه‌های بزرگ فصلی و معروف مهریز از جمله غربالبیز و دامگاهان (دون‌گاهون) که برای کشاورزی این منطقه بسیار مؤثر و حیاتی است از آب شدن برف این رشته کوه‌ها جریان پیدا می‌کند؛ در نتیجه میزان آب کشاورزی مردم شهرستان مهریز بستگی شدید به میزان برف ارتفاعات این شهرستان دارد. به گزارش هواشناسی استان یزد، ارتفاعات شیرکوه در 24 ساعت آینده، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش دما گزارش شده است.
ارتفاعات آدروشک مهریز سفیدپوش شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با بارش‌های بهاره در چند روز اخیر، ارتفاعات آدروشک و دامگاهان مهریز سفیدپوش شد و کشاورزان مهریزی غرق در شادی شدند.
با بارش‌های بهاره، ارتفاعات برخی دهستان‌های بخش مرکزی مهریز که برف آنها به علت گرمای کویر آب شده بود، دوباره سفیدپوش شد و با بارش این برف بهاره، برف‌های رشته کوه شیرکوه در بالادست منطقه آدروشک و دامگاهان جلوه‌ای زیبا به شهرستان مهریز بخشید.
سفیدپوش شدن دوباره ارتفاعات آدروشک و دامگاهان موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان منطقه شده است.
آب چشمه‌های بزرگ فصلی و معروف مهریز از جمله غربالبیز و دامگاهان (دون‌گاهون) که برای کشاورزی این منطقه بسیار مؤثر و حیاتی است از آب شدن برف این رشته کوه‌ها جریان پیدا می‌کند؛ در نتیجه میزان آب کشاورزی مردم شهرستان مهریز بستگی شدید به میزان برف ارتفاعات این شهرستان دارد.
به گزارش هواشناسی استان یزد، ارتفاعات شیرکوه در 24 ساعت آینده، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش دما گزارش شده است.

آدرس کوتاه :