آدرس شعب اخذ رای انتخابات مجلس در مهریز اعلام شد


آدرس شعب اخذ رای یازدهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مهریز منتشر شد.
آدرس کوتاه :