ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد: آموزش و پرورش ب  7   بانک ملی 2 محیط زیست 3    جمعیت هلال احمر 0
ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد:
آموزش و پرورش ب  7   بانک ملی 2
محیط زیست 3    جمعیت هلال احمر 0

آدرس کوتاه :